N.V. Westerscheldetunnel Meer WST
Blijf op de hoogte Blijf op de hoogte van de actuele verkeersinformatie

Betonschade waargenomen

Tijdens een onderhoudsafsluiting van de Oostbuis is eind vorig jaar een lekkage waargenomen. Het gaat om het laatste gedeelte van de Oostbuis vanuit Terneuzen richting Borssele. Wat eerder een normale lekkage leek, wat vaker voorkomt, bleek bij nader onderzoek om een scheur in het beton te gaan. Deze scheur loopt over meerdere betonnen tunnelringen, waarbij één ring bestaat uit acht segmenten. In één segment is sprake van een breuk. De scheur en de breuk zitten onder het land bij Ellewoutsdijk, dus niet onder water. 

Oorzaak betonschade

De N.V. Westerscheldetunnel heeft de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de mogelijke oorzaak. Het meest waarschijnlijk is dat een aantal omstandigheden gezamenlijk hebben geleid tot de betonschade. De belangrijkste aspecten zijn de grondlaag op de schadelocatie, die extra veel druk uitoefent op de tunnelbuis. Daarnaast heeft de keuze voor ander ringvoegmateriaal tijdens de bouw van de tunnel geleid tot grotere krachten op de schadelocatie dan gedacht. De tunnelringen waren daar vanwege onvoldoende wapening niet in staat om de druk zonder schade op te vangen. Tijdens inspecties in het overige deel van de Oostbuis en in de gehele Westbuis is geen verdere schade gevonden. 

Het hele onderzoeksrapport lees je hier: Onderzoeksrapport betonschade Oostbuis

Stabiele situatie

De in september geplaatste vervormingsmeters laten zien dat er sprake is van geringe vervorming van de tunnelringen. De monitoring door de scheurwijdtemeters toont aan dat er sprake is van geringe beweging van de scheur en breuk, mede onder invloed van het getij en de temperatuur in de tunnel. De onderzoeken tonen aan dat de tunnel veilig is en in staat is om de gevolgen van de betonschade op te vangen. Deze conclusie biedt tijd en ruimte om te werken aan het plan voor herstel. De monitoring blijft actief totdat de betonschade is hersteld. 

Reparatie op termijn noodzakelijk

Het afsluiten van de Oostbuis is op basis van de huidige meetresultaten niet aan de orde. De Westerscheldetunnel blijft open en is veilig te gebruiken. Reparatie is op termijn noodzakelijk. Het team van experts doet de komende maanden gericht aanvullend onderzoek en werkt aan een plan voor het herstel. In het tweede kwartaal van 2024 verwacht de N.V. Westerscheldetunnel dat bekend is hoe en wanneer het herstel wordt uitgevoerd.  

Vraag en antwoord

 • Wat is er precies aan de hand?

  Aan het einde van de Oostbuis (richting Borssele) is in de tunnel, aan de bovenzijde, een scheur in het beton aangetroffen. Deze scheur loopt over meerdere betonnen segmenten van de tunnelringen (één ring bestaat uit acht segmenten). In één van de segmenten is sprake van een breuk. Door experts is na onderzoek bevestigd dat de tunnel veilig is, omdat het gebroken tunnelsegment op meerdere manieren ingeklemd is. Reparatie is op termijn noodzakelijk, de manier waarop is nog niet bekend.

 • Wat is de oorzaak van de schade? 

  Het meest waarschijnlijk scenario is dat een aantal omstandigheden hebben geleid tot de betonschade. Daarin spelen drie belangrijke aspecten een rol: 

  1. De grondlaag op de schadelocatie, die extra veel druk uitoefent op de tunnelbuis. 
  2.  Toepassing van ander materiaal als ringvoegmateriaal bij de bouw van de tunnel, waardoor de tunnelringen grotere krachten moesten opnemen. Het opvangen is niet zonder schade gelukt. 
  3. Onvoldoende wapening in de betreffende segmenten.  
 • Wat is er de afgelopen periode, nadat bekend werd dat er schade was aan de tunnelbuis, onderzocht? 

  Door middel van inspecties is het schadebeeld vastgesteld. De historische bouwgegevens (‘as built’) zijn bekeken, de uitgevoerde tunnelscans zijn beoordeeld, de huidige toestand en de mate van rondheid van de tunnelringen worden gemonitord en er is onderzoek gedaan naar de bovenliggende grondlagen en de constructie van de Oostbuis.  

  We verwijzen je verder graag naar de tijdlijn. Hier vind je terug welke activiteiten wanneer zijn uitgevoerd. 

 • Kan zo’n scheur doorlopen naar de andere buis?

  Dit kan niet. Omdat beide tunnelbuizen los staan van elkaar, is het niet mogelijk dat een breuk in de ene buis kan doorlopen naar de andere buis.

 • Hadden de scheur en breuk eerder ontdekt kunnen worden?

  Doordat de segmenten voorzien zijn van een laag hittewerende bekleding en de scheurvorming / breuk niet direct een lekkage veroorzaakte, is de schade niet eerder ontdekt.

 • Hoe groot is de breuk?

  De breuk is maximaal 1 centimeter breed en loopt over de breedte van het segment, dat is 2 meter.

 • Hoe lang is de scheur?

  De scheur loopt over 15 ringen en is circa 30 meter lang.  

 • Er wordt gesproken over een breuk en soms over een scheur. Wat is eigenlijk het verschil?

  Tunnelbuizen zijn van gewapend beton gemaakt, om de enorme druk op te vangen. Bij een scheur doet het beton nog waarvoor het bedoeld is. Bij een breuk is dit niet het geval, het beton is door de breuk verzwakt. In dit geval betekent het dat de omliggende segmenten de druk moeten opvangen. Doordat het gebroken segment goed ingeklemd wordt door de segmenten in dezelfde ring, maar ook door de omliggende ringen, is de Oostbuis volgens experts stabiel en veilig.

 • Toen er nog niet volledig zicht was op de situatie is besloten om de tunnel open te houden. Moet je niet altijd dichtgaan als er ook maar enige kans is op een onveilige situatie voor de tunnelgebruiker?

  Het afsluiten van de Oostbuis is op basis van de huidige meetresultaten niet aan de orde. De situatie is vanaf het eerste moment beoordeeld als veilig.

 • Kan de breuk gerepareerd worden? Hoelang gaat dit dan duren?

   Reparatie is op termijn noodzakelijk. Het team van experts doet de komende maanden gericht aanvullend onderzoek en werkt aan een plan voor het herstel. In het tweede kwartaal van 2024 verwacht de N.V. Westerscheldetunnel dat bekend is hoe en wanneer het herstel wordt uitgevoerd.  

   

 • Kan er op andere locaties in de tunnel ook betonschade ontstaan? 

  De aspecten die hebben geleid tot de betonschade in de Oostbuis gelden alleen voor die specifieke locatie waar de tunnelbuis over gaat naar de vaste toerit. Tijdens het onderzoek zijn geen aanwijzingen voor afwijkingen in de rest van de Oostbuis en in de Westbuis gevonden. 

 • Waarom is extra monitoringsapparatuur geplaatst die vervorming van de tunnel meet?

  Vervorming (ovalisatie) is een normaal verschijnsel bij een geboorde tunnel zoals de Westerscheldetunnel. Door druk op de betonnen tunnelringen wordt de tunnel iets minder rond. De extra in de Oostbuis aangebrachte monitoringsapparatuur meet bij de breuk en de scheur en op plaatsen zonder betonschade de mate van vervorming. Door deze data te bestuderen verwachten technische experts meer duidelijkheid te krijgen over de oorzaak van de schade.

 • Moet ik mij zorgen maken over vervorming van de Oostbuis in relatie tot de betonschade?

  Nee, vervorming van de tunnel is normaal, zorgen maken is dus niet nodig. De scheur en de breuk zijn op zich niet normaal en wat het eventuele verband is met vervorming van de tunnel wordt door de technische experts onderzocht. Omdat het gebroken betonsegment rondom is ingeklemd is de tunnel veilig te gebruiken.

 • Waarom moet er toch gerepareerd worden als de situatie veilig en stabiel is? 

  Herstel is noodzakelijk om de veiligheid en de levensduur van de Westerscheldetunnel op langere termijn te garanderen. Hoe dit herstel eruit komt te zien, is onderdeel van verder onderzoek.  

We hebben een tijdspad gemaakt om je mee te nemen in welke activiteiten er wanneer zijn uitgevoerd om de situatie te beoordelen.

Bekijk hier de tijdlijn

De N.V. Westerscheldetunnel heeft de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de mogelijke oorzaak van de eerder dit jaar ontdekte betonschade in de Oostbuis van de Westerscheldetunnel. Het meest waarschijnlijk is dat een aantal omstandigheden gezamenlijk hebben geleid tot de betonschade. De uitkomsten van het onderzoek wijzen richting de druk van de bovenliggende grond, het gebruikte ringvoegmateriaal tijdens de bouw en onvoldoende wapening in de segmenten. Het onderzoek herbevestigt dat de tunnel veilig en stabiel is. In het tweede kwartaal van 2024 kan duidelijkheid worden gegeven over hoe en wanneer het herstel wordt uitgevoerd.