N.V. Westerscheldetunnel Meer WST
Blijf op de hoogte Blijf op de hoogte van de actuele verkeersinformatie

De op deze website getoonde informatie stellen wij met voortdurende aandacht en zorg samen en de informatie wordt regelmatig aangevuld of aangepast. N.V. Westerscheldetunnel behoudt zich het recht voor om wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder verdere kennisgeving door te voeren.

Aansprakelijkheid

Niettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. N.V. Westerscheldetunnel is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Hoewel we alles in het werk stellen om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie of berichten die door gebruikers van de website via het internet worden verzonden.

Alle informatie op deze website is eigendom van N.V. Westerscheldetunnel, tenzij anders vermeld. Gegevens op deze website kunnen alleen worden gebruikt voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Niets van deze website mag gekopieerd, gepubliceerd, bewaard, gedistribueerd of anders geëxploiteerd worden voor commerciële doeleinden in welke vorm dan ook, zonder onze schriftelijke toestemming vooraf.

N.V. Westerscheldetunnel garandeert op geen enkele wijze dat door haar verzonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Contactgegevens

Tref je onjuiste informatie aan op deze site dan horen we dat natuurlijk graag. Je kunt dit melden via e-mail of door telefonisch contact met ons op te nemen via 0900 – 235 8866.

Hey! We see that you are English? Go to the English version