N.V. Westerscheldetunnel Meer WST
Blijf op de hoogte Blijf op de hoogte van de actuele verkeersinformatie
Actuele verkeersinformatie met de app

Download onze onze gratis app WSTVerkeer, dan ontvang je pushberichten over de actuele verkeersinformatie over het tracé van de Westerscheldetunnel en de Sluiskiltunnel. Je kunt zelf de dagen en tijden instellen en aanpassen waarop jij de pushberichten wilt ontvangen. Zo krijg je alleen berichten op momenten dat het jou uitkomt. Naast actuele verkeersinformatie vind je in de app o.a. ook de geplande werkzaamheden. Dus via de app zie je of de tunnel beschikbaar is. Je kunt via de app, ook zelf een melding maken van een incident op ons tracé.

Download de app WSTVerkeer via Google play of in de App Store.

Wil je liever op de hoogte blijven van de actuele verkeerssituatie door een sms of e-mail, abonneer je dan op onze sms- of e-mailalertservice. Je kunt aangeven of je alleen berichten wilt ontvangen over langdurige stremmingen (langer dan een half uur) of over alle afsluitingen. Daarnaast kun je instellen op welke dagen en tijdstippen je berichten wilt ontvangen én voor welke richting. Deze sms- en e-mailalertservice is gratis en je kunt je op elk moment weer afmelden.

Via ‘X’ kun Je ook op de hoogte van de actuele verkeerssituatie blijven. Op ons ‘X’-account @WSTVerkeer geven wij verkeersinformatie over de beschikbaarheid van het tracé van de Westerscheldetunnel en de Sluiskiltunnel. En via het ‘X’-account @NVWST houden wij je op de hoogte van onder andere acties, vacatures, tariefwijzigingen en ander nieuws. Met ‘X’ blijf je dus eenvoudig op de hoogte.

Top 3 veelgestelde vragen

 • Wordt er 24/7 gecommuniceerd over stremmingen?

  Tussen 6.00 uur en 23.00 wordt er actief gecommuniceerd via de website, app, sms- en e-mailalerts en Twitter. Het tijdsvlak tussen 23.00 en 06.00 uur is een ‘informatiearme periode’. Voornaamste reden is dat er gedurende die uren een minimaal aantal klanten gebruik maakt van onze tunnel. Gedurende dit tijdsvak wordt in de communicatie volstaan met de inzet van de middelen die fysiek in de tunnel en op het tracé aanwezig zijn (DRIP, omroepinstallatie e.d.). Daarmee kunnen namelijk de klanten die daadwerkelijk hinder hebben, accuraat bereikt worden.

 • Is er verschil tussen de berichtgeving over de Westerscheldetunnel en de Sluiskiltunnel?

  De verkeersinformatie voor de Westerscheldetunnel is uitgebreider dan de informatie over de Sluiskiltunnel, omdat er bij de Sluiskiltunnel een directe omleiding (via de brug bij Sluiskil) mogelijk is en bij de Westerscheldetunnel niet. Bij de Sluiskiltunnel kunnen mensen dus gewoon doorrijden, terwijl ze bij de Westerscheldetunnel moeten wachten. De impact op de reistijd is bij de Westerscheldetunnel dus groter.

 • Over welke verkeershinder wordt er gecommuniceerd?

  Westerscheldetunnel
  In de communicatie over de beschikbaarheid van de Westerscheldetunnel word je op de hoogte gehouden van alle vormen van verkeershinder. Van een rijstrookafsluiting of een snelheidbeperking (lichte verkeershinder) of een afsluiting van één of beide tunnelbuizen. De berichten worden verstuurd via de app WSTVerkeer, twitter, sms en e-mail en zijn te zien op deze website.

  Sluiskiltunnel
  De verkeersinformatie over de Sluiskiltunnel gaat vooral over afsluiting van één of beide tunnelbuizen en omleiding via de brug bij Sluiskil.

Alle veelgestelde vragen
Hey! We see that you are English? Go to the English version