N.V. Westerscheldetunnel Meer WST
Blijf op de hoogte Blijf op de hoogte van de actuele verkeersinformatie

Op het Tolplein

Transportverkeer gaat op het Tolplein in beide richtingen via laan 7 (uiterst rechts). Deze laan is breder dan de andere lanen en speciaal ingericht voor vrachtwagens. In laan 7 kun je met t-tag betalen of je betaalt met creditcard of tankkaart. Op welke manieren je kunt betalen op het Tolplein, lees je hier.  Er is een intercom aanwezig voor eventuele hulp. Onze tolpleinmedewerkers zijn je graag van dienst.

Als je uit de richting Middelburg/Goes komt, betaal je eerst op het Tolplein en rijd je daarna richting tunnel. Als je uit richting Gent/Terneuzen komt, ga je eerst door de tunnel en passeer je daarna het Tolplein om te betalen.

Snel en voordelig passeren

Passeer je regelmatig? Dan is het voordelig om een t-tag aan te vragen bij Movenience. Als je via laan 7 passeert met een t-tag, gaat de slagboom open en wordt het verschuldigde tolgeld direct van je tegoed afgeschreven. Simpel en snel. Het gebruik van een t-tag is gratis, je betaalt dus alleen je passage. Meer informatie vind je op onze tarievenpagina.

Standaard T-Tag veelgebruikers korting
  • Cat. 4
    Vrachtverkeer
    € 25 Standaard € 15 T-Tag € 12,50 veelgebruikers korting

Voertuigen hoger dan 4,30 meter mogen geen gebruik maken van onze tunnels voor de veiligheid van passanten en om beschadigingen aan de tunnel te voorkomen. Wordt een voertuig toch als te hoog gemeten, dan treedt er een geautomatiseerd systeem in werking:

  • de verkeerslichten knipperen oranje;
  • het bord ‘te hoog voertuig’ wordt ingeschakeld;
  • de melding ‘te hoog voertuig’ wordt doorgegeven aan de operator.

Via borden en het omroepsysteem wordt de chauffeur verplicht het tracé te verlaten. De operator opent de slagboom naar een zijweg net voor de tunnel. Zowel bij de Westerscheldetunnel als Sluiskiltunnel is er net voor de tunnel een zogenaamde calamiteitenroute. Deze weg wordt normaal gesproken alleen door hulpdiensten gebruikt. Als een te hoog voertuig bij de Westerscheldetunnel van het tracé moet, is omrijden via Antwerpen de enige optie.

verkeer op Zuid

Al het vrachtverkeer breder dan 3 meter en langer dan 18 meter of bijzonder zwaar, moet een vergunning aanvragen bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) om gebruik te kunnen maken van de tunnel.

Lees meer
Ingang tunnel

De Westerscheldetunnel en de Sluiskiltunnel zijn allebei een categorie-C tunnel. Dit betekent dat voertuigen met gevaarlijke goederen die een zware of zeer zware explosie óf een omvangrijke ontsnapping van toxische stoffen kunnen veroorzaken, geen gebruik mogen maken van bovenstaande tunnels.

Het vervoer van gevaarlijke stoffen is geregeld in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (WVGS) en in de regeling Vervoer over Land van Gevaarlijke stoffen (VLG). Aan de basis van deze wetten staat de Europese overeenkomst voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, het ADR. Hierin staan allerlei veiligheidsvoorschriften.

Meer informatie over de indeling van je lading staat op de 1000 punten tabel. 

Eén keer per maand hebben we onderhoudswerkzaamheden in de Westerscheldetunnel. Deze werkzaamheden vinden altijd op een dinsdag plaats tussen 20.30 en 04.00 uur. In deze periode is geen breedtetransport mogelijk. De Sluiskiltunnel is vier keer per jaar afgesloten voor onderhoud. We hebben ook wel eens extra onderhoudswerkzaamheden. Die kondigen we altijd ruim van tevoren aan.

Lees meer

Om de veiligheid van al onze weggebruikers te garanderen, is het voor vrachtwagens verboden in te halen in beide tunnels. Zo verkleinen we de kans op gevaarlijke situaties. De handhaving ligt in handen van de politie en justitie.