N.V. Westerscheldetunnel Meer WST
Blijf op de hoogte Blijf op de hoogte van de actuele verkeersinformatie
Kies een categorie

Veelgestelde vragen

 • Waarom moet ik tol betalen?

  In de jaren ’90 stond Zeeland voor de keuze: een toltunnel aanleggen of tot in lengte van dagen betalen voor een veerboot. Het was een situatie vergelijkbaar met de aanleg van de Zeelandbrug. Ook daar heeft een tijdlang een tolwachter op de brug gezeten. De tolheffing is nodig om de tunnel af te betalen. De aanleg kostte 750 miljoen.

 • Wie bepaalt de hoogte van de tarieven?

  Sinds 2009 heeft Provincie Zeeland de aandelen in handen en één keer in de vier jaar bepalen Provinciale Staten de strategie van het tarievenbeleid van de N.V. Westerscheldetunnel. Tot nu toe is dit beleid steeds geënt geweest op het voltooien van de afgesproken tolperiode, dus tol heffen tot 14 maart 2033, tegen zo laag mogelijke tarieven. Met ingang van 1-1-2020 is er een tariefverlaging doorgevoerd. Voorbeeld: In categorie 1 (personenauto) met t-tag is het tarief verlaagd van € 3,80 naar € 3,00. Het tarief voor veelgebruikers in die categorie is verlaagd van € 3,05 naar € 2,50.

 • Hoe verhoudt het tarief zich voor campers tot een auto met caravan?

  De vier verschillende tolcategorieën zijn gebaseerd op de hoogte en de lengte van voertuigen. Het verschil tussen categorie 1, 2, 3 en 4 zit in de hoogte en lengte van het complete voertuig. Als de hoogte lager is dan 3 meter dan val je in categorie 1 of 2. Een personenwagen met caravan valt in categorie 2. Er zijn campers die in categorie 1 vallen (korter dan 6 meter en ook lager dan 3 meter). Daarnaast zijn er ook campers die in categorie 2 vallen (lager dan 3 meter en langer dan 6 meter). Tot slot zijn er campers (meestal met slaapruimte bovenin) die in categorie 3 vallen (hoger dan 3 meter). De laatste groep campers betaalt dus meer dan een auto met caravan.

 • Hoe lang duurde de bouw van de tunnel?

  In oktober 2010 werd bekendgemaakt dat bouwcombinatie BAM-TBI de tunnel gaat bouwen. Op 5 oktober 2011 wordt het officiële startsein voor de bouw gegeven.
  Vervolgens start op 27 januari 2013 vanaf de oostkant van het Kanaal van Gent naar Terneuzen het boorproces. Elke dag werd zo’n 10 meter tunnel gebouwd. Half mei was de eerste buis af. Eenmaal aan de overkant werd de boor gedemonteerd. De boorkop en het graafwiel werden over de brug van Sluiskil teruggebracht naar de startschacht. Aan de oostzijde is de boor opnieuw opgebouwd. Op 8 augustus ging tunnelboor ‘Boorbara’ van start met de aanleg van de zuidelijke buis. Op 1 november 2013 rondde zij deze klus af en kon de aannemer volop aan de slag met de afbouw van beide tunnelbuizen. Na een intensieve testperiode is op 23 mei 2015 de Sluiskiltunnel geopend voor het verkeer.

 • Wat kostte de aanleg van de Sluiskiltunnel?

  De totale kosten van de verbinding bedroeg circa 280 miljoen euro. De Provincie is voor honderd procent eigenaar van de tunnel. De financiering van de Kanaalkruising Sluiskil is gerealiseerd door bijdragen van de Rijksoverheid, Provincie Zeeland, de gemeente Terneuzen, de Vlaamse Overheid en Zeeland Seaports.

 • Is deelname aan een Nacht van de Tunnel gratis?

  Ja, de Nacht van de Tunnel is helemaal gratis. We vinden het hartstikke leuk om ieder jaar weer zoveel enthousiaste mensen te ontvangen en uitleg te geven over de Westerscheldetunnel. Wel moet je je inschrijven voor de Nacht van de Tunnel via Eventbrite. Elke avond kunnen we 100 personen meenemen. We vragen je alleen in te schrijven als je ook daadwerkelijk van plan bent om te komen. Zo kunnen we zoveel mogelijk mensen blij maken.

 • Hoe kan ik me inschrijven voor een Nacht van de Tunnel?

  Zodra we data voor 2021 bekend hebben, zullen we dat communiceren via onze website en social media. De dag waarop de inschrijving van start gaat, kondigen we ruim van tevoren aan. Inschrijven voor een Nacht van de Tunnel gaat via Eventbrite. Zo hebben wij zicht op alle deelnemers en kunnen we eventueel contact opnemen bij vragen. Je gegevens worden alleen gebruikt voor een Nacht van de Tunnel.

 • Waarom begint het programma pas om 20.00 uur? Kan dat niet eerder?

  Elke onderhoudsnacht begint pas om 20.30 uur met het instellen van tegenverkeer. Dit heeft als reden dat tegenverkeer alleen tijdens daluren is toegestaan. Vanaf 21.00 uur rijdt al het onderhoudsverkeer de tunnel in en vanaf dan rijdt verkeer in beide richtingen in één tunnelbuis. Daarom kunnen we tijdens een Nacht van de Tunnel pas rond 21.20 uur de tunnel in.

 • Is er verschil tussen de berichtgeving over de Westerscheldetunnel en de Sluiskiltunnel?

  De verkeersinformatie voor de Westerscheldetunnel is uitgebreider dan de informatie over de Sluiskiltunnel, omdat er bij de Sluiskiltunnel een directe omleiding (via de brug bij Sluiskil) mogelijk is en bij de Westerscheldetunnel niet. Bij de Sluiskiltunnel kunnen mensen dus gewoon doorrijden, terwijl ze bij de Westerscheldetunnel moeten wachten. De impact op de reistijd is bij de Westerscheldetunnel dus groter.

 • Wordt er 24/7 gecommuniceerd over stremmingen?

  Tussen 6.00 uur en 23.00 wordt er actief gecommuniceerd via de website, app, sms- en e-mailalerts en Twitter. Het tijdsvlak tussen 23.00 en 06.00 uur is een ‘informatiearme periode’. Voornaamste reden is dat er gedurende die uren een minimaal aantal klanten gebruik maakt van onze tunnel. Gedurende dit tijdsvak wordt in de communicatie volstaan met de inzet van de middelen die fysiek in de tunnel en op het tracé aanwezig zijn (DRIP, omroepinstallatie e.d.). Daarmee kunnen namelijk de klanten die daadwerkelijk hinder hebben, accuraat bereikt worden.

 • Wanneer wordt de Westerscheldetunnel tolvrij?

  De Westerscheldetunnel wordt per 1 januari 2025 vervroegd tolvrij gemaakt voor personenverkeer. Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat en gedeputeerde Van der Maas hebben hier eind 2023 afspraken over gemaakt. Aanvankelijk zou de tolperiode dertig jaar duren, tot maart 2033.

 • Over welke verkeershinder wordt er gecommuniceerd?

  Westerscheldetunnel
  In de communicatie over de beschikbaarheid van de Westerscheldetunnel word je op de hoogte gehouden van alle vormen van verkeershinder. Van een rijstrookafsluiting of een snelheidbeperking (lichte verkeershinder) of een afsluiting van één of beide tunnelbuizen. De berichten worden verstuurd via de app WSTVerkeer, twitter, sms en e-mail en zijn te zien op deze website.

  Sluiskiltunnel
  De verkeersinformatie over de Sluiskiltunnel gaat vooral over afsluiting van één of beide tunnelbuizen en omleiding via de brug bij Sluiskil.

 • Hoe wordt een te hoog voertuig gemeten?

  Of een voertuig te hoog is, wordt gemeten met twee hoogtedetectie-installaties voor de tunnel. Beide meetpunten bevinden zich aan weerszijden van de tunnel bij de tunnelinritten. We maken gebruik van een hoogtedetector in de portalen en een lusdetector in het wegdek. Er is sprake van een te hoog voertuig als deze allebei een signaal afgeven. Zodra deze signalen worden doorgegeven, gaat het knipperlicht op oranje en gaat er een signaal naar de operator. Het kan zijn dat er bijvoorbeeld zeil op een voertuig wappert en dat het voertuig dus niet daadwerkelijk te hoog is. Als het voertuig wél te hoog is en de chauffeur bijna bij de tunnel aankomt, gaan de stoplichten voor de tunnel op rood en gaat de tunnel automatisch dicht.

 • Kan ik als rolstoelgebruiker deelnemen aan een Nacht van de Tunnel?

  Vanwege het complexe programma, waarbij we naar verschillende locaties gaan, is het helaas niet mogelijk om als rolstoelgebruiker deel te nemen

 • Vanaf welke leeftijd mag ik naar een Nacht van de Tunnel?

  Je bent welkom op een Nacht van de Tunnel vanaf 12 jaar.

 • Waarom wordt er geen blokverkeer ingesteld bij een lange stremming?

  De N.V. Westerscheldetunnel heeft in 2012 onderzoek laten doen naar het toepassen van blokverkeer om files bij langdurige stremmingen te voorkomen c.q. op te lossen. Blokverkeer wil zeggen dat het verkeer afwisselend door dezelfde beschikbare tunnelbuis gaat: eerst wordt gedurende een bepaalde periode het verkeer in de ene richting doorgelaten, daarna gedurende een bepaalde periode in de andere richting. Beide richtingen krijgen dan dus de kans om te passeren, hetzij slechts gedurende een bepaalde tijdsspanne.

  Vanwege de lengte van de Westerscheldetunnel (6,6 kilometer) is de tijd die nodig is om een tunnelbuis ‘leeg’ te rijden en het verkeer vanuit de andere richting op te starten echter relatief lang. Idealiter zou er daardoor sprake moeten zijn van een situatie van minimaal 1 uur verkeer uit de richting Terneuzen en 1 uur uit de richting Borsele. Alleen zo kan een substantieel deel van het wachtende verkeer doorgelaten worden. Dit zorgt echter in Zeeuws-Vlaanderen voor problemen, omdat met name in de spits de verkeerssituatie in Terneuzen ontwricht raakt. Zodoende blijft bij langere afsluitingen (langer dan 1,5 uur) alleen de mogelijkheid over om verkeer om te leiden via Antwerpen.

  De omleidingen naar Antwerpen worden vanaf het tracé aangegeven met U-borden (U09 en U21). Daarnaast wordt gecommuniceerd via Twitter, de app WSTVerkeer, e-mail en SMS om weggebruikers op de hoogte te stellen en te houden. Ook op de hoogte blijven? Lees hier meer.

 • Mogen landbouwvoertuigen door de tunnel?

  Ja, tussen 00.00 en 05.00 uur kun je met je landbouwvoertuig de Westerscheldetunnel passeren. Hier is een speciale regeling voor. Landbouwverkeer mag niet door de Sluiskiltunnel. In dat geval maak je gebruik van de brug bij Sluiskil.

   

 • Kan ik met mijn fiets, brommer of brommobiel door de tunnel?

  Fietsen is verboden op ons tracé en in de tunnel. Hier kun je een flinke bekeuring voor krijgen. Wil je je fiets meenemen naar de andere kant, dan is dit mogelijk met Connexxion. Sinds 2021 is het helaas niet meer mogelijk om een brommer of brommobiel mee te nemen bij in de bus van Connexxion. Je kunt een fiets of brommer wel meenemen op de Westerschelde Ferry. 

   

 • Wanneer zijn de volgende Nachten van de Tunnel?

  Hoewel we ook in 2020 heel graag een Nacht van de Tunnel hadden willen organiseren, gaat dit helaas vanwege het Coronavirus niet lukken. We hopen jullie in 2021 weer met veel enthousiasme te mogen ontvangen.

 • Wat is een Nacht van de Tunnel?

  Al een aantal jaar geven we geïnteresseerden een uniek kijkje achter de schermen van de Westerscheldetunnel tijdens onze zogeheten Nacht van de Tunnel.

  Drie avonden per jaar krijgen in totaal zo’n 300 deelnemers uitleg over de veiligheid in de tunnel, een kijkje in de verkeerscentrale én gaan we uiteraard de tunnel in. De Nacht van de Tunnel vindt meestal plaats aan het einde van de zomer en in het najaar.

 • Is er een toilet op het Tolplein?

  Er is geen toilet aanwezig op het Tolplein.

 • Waar kan ik mijn fiets zetten?

  Aan beide kanten van het Tolplein vind je een (gratis) fietsenstalling.

 • Is er wifi op het Tolplein?

  Ja, je kunt gratis gebruikmaken van onze wifi: Gratis wifi WST. Zo kun je blijven internetten terwijl je op de bus wacht.

 • Wat moet ik doen als ik hulp nodig heb?

  Sta je in een tollaan en heb je hulp nodig? Druk op de intercom en je krijgt de hoofdtolgaarder aan de lijn. Die kan je helpen of stuurt een tolpleinmedewerker naar je toe. Er loopt altijd een tolpleinmedewerker op het plein.

 • Zijn er ook vaste omleidingsroutes?

  Er zijn vaste omleidingsroutes die worden ingezet als de tunnel of een tunnelbuis geblokkeerd is, bijvoorbeeld na een ongeval. Het betreffende U-nummer wordt dan gecommuniceerd en het verkeer kan de blauwe borden met het nummer volgen om via de ingestelde omleiding alsnog op de bestemming te komen.

  Voor de Westerscheldetunnel: er zijn drie vaste omleidingsroutes, c.q. uitwijkroutes, gekoppeld aan de weg van de Westerscheldetunnel. Dat zijn U21 (richting Vlissingen-Antwerpen), U9 (richting Antwerpen-Vlissingen) en U10 (Calamiteitenroute DOW).

  Voor de Sluiskiltunnel: er is een vaste omleidingsroute over de brug van Sluiskil als de Sluiskiltunnel afgesloten is. Deze worden aangegeven in westelijke richting middels U65 (richting Hoek / Westerscheldetunnel) en in oostelijke richting middels U64 (richting Terneuzen / Gent).

 • Waarom wordt er 1 rijstrook afgesloten in de tunnelbuis, als het pechgeval pas ná de tunnel staat?

  Wanneer er een pechgeval aan het eind van de tunnelbuis of direct erbuiten staat, dan wordt er uit voorzorg één rijstrook afgesloten in de hele tunnelbuis. Dit wordt ook gedaan bij werkzaamheden. Het verkeer kan (meestal over de linkse rijbaan) passeren met een beperkte snelheid van 70 km/u. Het is vanuit de tunnelwetgeving niet toegestaan om in een tunnel rijstroken te verminderen. Dit omdat het invoegen van verkeer van twee naar één rijstrook gevaarlijke situaties kunnen ontstaan, zeker vanwege het snelheidsverschil tussen het langzamere vrachtverkeer en personenauto’s. Dit kan filevorming veroorzaken of een aanrijding. Bij file in de tunnel zijn wij verplicht om de tunnel te sluiten. Aangezien we dit voor willen zijn, sluiten we voor de tunnel één rijstrook af en wordt het verkeer rustig naar één rijbaan geleid. Zo kunnen we de verkeersdoorstroming waarborgen.

 • Waarom wordt de tunnelbuis afgesloten als iemand met een te hoog voertuig de tunnel in wil rijden?

  Het te hoge voertuig kan schade veroorzaken aan de tunnelinstallaties die bevestigd zijn aan het tunneldak. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren voor het overige verkeer. Daarom wordt de tunnel uit voorzorg afgesloten. Voor de tunnelinrit is een detectiesysteem geïnstalleerd, dat te hoge voertuigen signaleert. Wanneer een te hoog voertuig passeert, sluit de slagboom voor de tunnelinrit automatisch. Via borden en het omroepsysteem wordt de chauffeur verplicht het tracé via aparte dienstwegen te verlaten. Wanneer de chauffeur toch probeert door te rijden, wordt de tunnelbuis voor het overige verkeer afgesloten en de tunneloperator schakelt de politie in. Het te hoge voertuig wordt tijdens de rit door de tunnel met de camera’s gevolgd door de operator om te kijken of hij geen schade veroorzaakt. Na de tunnel wordt de chauffeur door de politie aangehouden en beboet. De boete voor een dergelijk “economisch delict” bedraagt minimaal € 700.

 • Waarom mag er geen file in een tunnel ontstaan?

  File in de tunnel is ongewenst, omdat veel voertuigen zich tegelijkertijd in een tunnelbuis bevinden en de kans op kop-staartbotsingen daarmee groter wordt. Daarnaast is het vanuit veiligheidsoverwegingen niet gewenst vanwege de manier waarop de ventilatie werkt. In geval van een incident met rookvorming wordt de ventilatie ingeschakeld in de rijrichting van het verkeer. Zo gaat de rook niet over de voertuigen heen, die voor het incident vaststaan en op dat moment geen kant op kunnen. Verkeer dat zich nog voorbij het incident in de tunnel bevindt, ervaart geen opstopping en kan de tunnel gewoon uitrijden, voordat de rook die kant op geblazen wordt.

  In geval van file zou in ieder geval een deel van de voertuigen voorbij het incident ook geen kant meer op kunnen en zouden deze voertuigen in de rook komen te staan met alle gevolgen van dien. Daarom is het van belang om file in de tunnel te voorkomen en zal de tunneloperator tunneldosering en/of een snelheidsbeperking instellen bij drukte.

   

 • Wat is tunneldosering en waarom wordt het toegepast?

  Als we bij een file voor de tunnel, de tunnelbuis met twee rijstroken tegelijk openstellen, kan dit voor stilstaande voertuigen en onveilige situaties in de tunnel leiden. Hierdoor wordt de kans op een nieuw incident groot. Om dit te voorkomen zet de tunneloperator, indien nodig, tunneldosering in. Tunneldosering is het gereguleerd toelaten van verkeer in de tunnel. Vaak ontstaat er file voor de tunnel, omdat er een incident heeft plaatsgevonden waarbij de tunnelbuis tijdelijk dicht moet. Bij het open gaan van de tunnelbuis wordt het verkeer over één rijstrook geleid met een snelheidsbeperking van 70km per uur. De andere rijstrook blijft afgesloten. Verderop in de tunnel geldt vervolgens de snelheidsmaatregel 80-80, je mag dan 80km per uur op beide rijstroken. Deze maatregel zorgt ervoor dat het inrijdende verkeer weer snel uit elkaar rijdt. Zo ontstaat er voldoende ruimte om veilig en vlot de weg te vervolgen! Op deze manier voorkomen we dat er nóg een in incident plaatsvindt in de tunnel.

  De tunneloperator houdt via camerabeelden de situatie continu nauwlettend in de gaten en neemt maatregelen die op dat moment het best passend zijn voor de situatie. Alles met het oog op het voorkomen van een incident en een veilige en goede doorstroming van het verkeer.

 • Is het mogelijk tegemoetkoming te krijgen bij onaangekondigde afsluiting?

  Een veilige doortocht door de Westerscheldetunnel en de Sluiskiltunnel staat bij ons voorop. Wij bieden een veilige en snelle verbinding, maar kunnen de doortocht niet altijd garanderen. Het is niet mogelijk om een tegemoetkoming te krijgen voor de wachttijd door een onaangekondigde afsluiting.

 • Hoe lang duurde de bouw van de tunnel?

  Het bouwen van de Westerscheldetunnel en de toeleidende wegen duurde in totaal ruim zeven jaar. In november 1997 is de bouw gestart. Op 14 maart 2003 is de tunnel geopend.

 • Hoeveel mensen werkten er in de tunnelboormachines?

  In de twee tunnelboormachines werkten in totaal 280 mensen in ploegendiensten. Betonbouwers, monteurs en technische uitvoerders werden per trein naar hun werkplek in de tunnelboormachine vervoerd. In de machine waren allerlei voorzieningen, zoals toiletten en een kantine.

 • Hoe verliep de logistiek tijdens de bouw?

  De Westerscheldetunnel had twee bouwterreinen voor de aanvoer en opslag van materialen, één in Terneuzen en één in Ellewoutsdijk.
  Op het terrein in Terneuzen, waar nu het Maintenance Value Park is, stond een betonfabriek waar de tunnelringen zijn gemaakt, een menginstallatie voor het zand-cement voor de fundering van de tunnel en een scheidingsinstallatie waar de afgegraven grond werd gescheiden van de steunvloeistof bentoniet. Ook was er een transportband over de dijk, waarmee materiaal van schepen kon worden gelost en ander materiaal weer terug worden opgeladen. Speciaal voor de tunnel was er een spoorlijn, een loods voor onderhoud van de locomotieven en een speciaal rangeerterrein. Verder was er een duikersloods met twee decompressietanks. Duikers die tijdens het boorproces reparaties moeten verrichtten, konden hierin onder druk blijven. Tot slot bevonden zich op het terrein ook de tijdelijke kantoren van de N.V. Westerscheldetunnel en de aannemer. Op het terrein in Ellewoutsdijk werd de aanleg van de wegen, de loopbrug en het bedieningsgebouw gecoördineerd.

 • Wat kostte de aanleg van de Westerscheldetunnel?

  De aanleg van de Westerscheldetunnel, het Tolplein, het tracé en de bedrijfsgebouwen kostte 752 miljoen euro.

 • Hoe wordt de categorie-indeling van een voertuig bepaald t.b.v. het tarief?

  De hoogte en lengte van het complete voertuig zijn bepalend voor de categorie-indeling. Spiegels, (schotel)antennes, aanhangers, lading, zwaailichten, koelsystemen en dergelijke worden meegerekend in de meting. Alleen fietsen op een dakdrager van een personenauto vallen buiten de meting. De hoogtegrens tussen de categorieën ligt bij 3 meter. De lengtegrens bij 6 en 12 meter. Bekijk de categorie-indeling.

 • Waarom mag ik met mijn motor alleen via de kassalaan passeren?

  Vanwege de afstand tussen de motorwielen en het feit dat sommige motoren dusdanig weinig ijzer bevatten, worden motoren soms niet goed gedetecteerd door de magnetische lussen in het wegdek van de tollanen. Daardoor kunnen we geen veilige automatische passage voor motorrijders garanderen.

  Ook motorrijders die in het bezit zijn van een m-tag of t-tag gaan door een kassalaan. Onder een motorfiets verstaan we ook een ‘trike’ en ‘quad’. Lees hier alles over onze motorfietsen regeling.

 • Waar ligt de Westerscheldetunnel?

  De tunnel ligt in Zeeland onder de rivier de Westerschelde tussen Borssele (Zuid-Beveland) en Terneuzen (Zeeuws-Vlaanderen). De Westerscheldetunnel is onderdeel van de N62, welke aansluit op de Sloeweg richting de A58 en de Tractaatweg richting de Belgische grens. De Sluiskiltunnel maakt ook onderdeel uit van dit tracé.

 • Wie is de eigenaar van de Westerscheldetunnel?

  De Westerscheldetunnel is eigendom van de N.V. Westerscheldetunnel. Sinds 1 juli 2009 zijn de aandelen volledig in handen van Provincie Zeeland. De N.V. Westerscheldetunnel beheert en exploiteert de tunnel in opdracht van de provincie. Wij hebben een unieke kennis en ervaring in Nederland op het gebied van tolinning, tunnel- en wegbeheer, onderhoud en verkeers- en incidentmanagement. Dochteronderneming Movenience B.V. handelt de t-tagtransacties af.

 • Hoeveel voertuigen rijden dagelijks door de Westerscheldetunnel?

  De Westerscheldetunnel heeft gemiddeld meer dan 21.000 passages per dag. Woensdag 29 mei 2019, de dag voor Hemelvaart, was de drukste dag ooit met 30.160 passages. Voor de opening van de tunnel, maakten circa 8.000 passanten gebruik van de veerboten.

 • Hoe ontstaan ijspegels in de Westerscheldetunnel en wanneer worden die verwijderd?

  Tijdens winters weer kan bevriezing van lekkend water of vochtige lucht in de Westerscheldetunnel zorgen voor ijspegels. De ijspegels komen voornamelijk voor in de Oostbuis (richting Zuid-Beveland). Dit is een gevolg van opwarming door de zon enerzijds en het ontbreken van bebouwing bij de tunnelinrit anderzijds. De Westerscheldetunnel is een boortunnel. Hierdoor is de tunnel gevoeliger voor kleine lekkages dan een afgezonken tunnel. Er treedt met name ijspegelvorming op in de tunnelinrit. Het inrijdende verkeer in de tunnel veroorzaakt namelijk een luchtstroom met een temperatuur lager dan nul graden Celsius. Deze luchtstroom wordt verderop in de tunnel opgewarmd door de constante temperatuur die onder de grond in de tunnel heerst. In het midden van de Westerscheldetunnel heerst een temperatuur van ongeveer twaalf tot vijftien graden Celsius.

  De lengte van de ijspegels kan oplopen tot ruim een meter waardoor een enorm gewicht ontstaat. Door veranderende weersomstandigheden kunnen de ijspegels afbreken en dat is gevaarlijk voor het verkeer. Daarom worden de ijspegels regelmatig verwijderd. Het verwijderen van de ijspegels gebeurt zoveel mogelijk buiten de spitsuren.

 • Waar ligt de Sluiskiltunnel?

  De Sluiskiltunnel ligt in Zeeland onder het Kanaal van Gent naar Terneuzen en ligt op het tracé van de N62. De tunnel ligt ongeveer 200 meter ten zuiden van de bestaande brug bij Sluiskil.

 • Wordt er tol geheven op deze tunnel?

  Nee, de Sluiskiltunnel is tolvrij.

 • Wie is de eigenaar van de Sluiskiltunnel?

  Provincie Zeeland is de eigenaar van de Sluiskiltunnel. De N.V. Westerscheldetunnel is in opdracht van de provincie verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud en het verkeers- en incidentmanagement van de Sluiskiltunnel. Wij hebben unieke kennis en ervaring op dit gebied.

 • Hoeveel voertuigen rijden dagelijks door de tunnel?

  Er rijden per dag gemiddeld 17.000 voertuigen door de Sluiskiltunnel.

 • Hoe kan ik me afmelden voor sms- of e-mailalerts?

  Je kan je afmelden via Mijn tunnel.

 • Welke radiozenders kan ik ontvangen in de tunnel?

  Deze radiostations kun je ontvangen in de Westerscheldetunnel en de Sluiskiltunnel.

  In geval van een calamiteit kan de tunneloperator inbreken op alle radiozenders die te ontvangen zijn in de tunnel. De tunneloperator kan weggebruikers via de radio informeren over bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld een snel naderende ambulance.

 • Waar vind ik een overzicht met geplande werkzaamheden?

  Ruim een jaar van tevoren maken we bekend wanneer er onderhoud is in de Westerscheldetunnel, de Sluiskiltunnel of aan het tracé. Je vind onze onderhoudskalender op onze website en in onze app WSTVerkeer. Meer informatie over het gepland onderhoud vind je onder het kopje onderhoud.

  Daarnaast plaatsen wij onze onderhoudswerkzaamheden ook in Melvin. Dit is een landelijke applicatie van de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW). Ook gemeenten, het waterschap en de Provincie Zeeland zetten hun onderhoudskalender in dit systeem, zodat niet alleen wegbeheerders maar ook weggebruikers precies weten waar en wanneer er aan de weg gewerkt wordt.

 • Welke faciliteiten zijn er op het Tolplein?

  Op onze kaart van het Tolplein zie je alle faciliteiten staan. Je kunt de symbolen aanklikken voor meer informatie.

 • Hoeveel lanen heeft het Tolplein?

  Het Tolplein heeft in beide richtingen zeven lanen. Op welke manier je in welke laan kunt betalen, vind je op onze betaalmiddelen pagina. 

 • Waar kan ik parkeren als ik wil carpoolen?

  Naast het Tolplein vind je achter het kantoor van de Westerscheldetunnel een grote carpoolplek waar je gratis je auto kunt parkeren. Om hier te komen, neem je de allerlaatste afslag voor het Tolplein. Dit staat met borden P+R Tolplein aangegeven. Als adres voor je navigatie kun je ook Tevixhoekweg gebruiken.

  Aan beide kanten van het Tolplein zijn kiss & ride stroken te vinden zodat je kunt carpoolen. Via de loopbrug (of lift) kom je eenvoudig naar de andere kant van de weg.

 • Kunnen voertuigen, uitgerust met een rijhulpsysteem ongewenst reageren in de tunnel?

  Steeds meer autofabrikanten rusten hun voertuigen standaard uit met geavanceerde rijhulpsystemen die bestuurders helpen om veiliger te rijden, zogenaamde ADAS-systemen (Advanced Driver Assistance Systems). De volwassenheid van deze systemen is nog in ontwikkeling. Veel fabrikanten raden aan om deze systemen onder bepaalde omstandigheden niet te gebruiken, onder andere in tunnels. Dit omdat de systemen onverwachts kunnen reageren in de tunnel en de bestuurder verrassen door een noodstop te maken. Voor ieders veiligheid adviseren we om de Adaptive Cruise Control en/of het automatisch remsysteem in jouw voertuig uit te schakelen als je de tunnel passeert of contact op te nemen met je dealer. Aan het begin van onze tunnels vind je hiervoor waarschuwingsborden.

  Vanuit de onderzoeksraad voor de veiligheid is onderzoek verricht naar de huidige werking van de systemen. Dit is vastgelegd in het rapport  “Wie stuurt? Verkeersveiligheid en automatisering in het wegverkeer”. Hoewel de huidige systemen overwegend tot een toenemende mate van veiligheid leiden, kunnen ze ook onbedoeld leiden tot verkeersonveilige situaties bij verkeerd gebruik of gebruik onder niet ideale omstandigheden.

 • Waarom kan breedtetransport niet passeren tijdens een onderhoudsnacht?

  Transport breder dan 3 meter kan tijdens het maandelijks onderhoud in de Westerscheldetunnel niet passeren tussen 20.30 en 04.00 uur. Doordat het verkeer in beide richtingen door één tunnelbuis passeert tijdens het onderhoud, blijft er per rijstrook niet voldoende ruimte over voor deze voertuigen.

  Ook bij werkzaamheden op het tracé waarbij het nodig is om tegenverkeer in te stellen, kan transport breder dan 3 meter niet passeren. In onze onderhoudskalender kun je zien om welke werkzaamheden het gaat.

 • Vragen over je t-tag?

  Movenience is het bedrijf achter de t-tag en m-tag en is een dochteronderneming van de N.V. Westerscheldetunnel, gevestigd in Goes. Zij kunnen al je vragen over de t-tag en m-tag beantwoorden. Movenience verzorgt ook de klantenservice voor de N.V. Westerscheldetunnel. Meer informatie over de t-tag en m-tag.

 • Hoe lang is de scheur?

  De scheur loopt over 15 ringen en is circa 30 meter lang.  

 • Er wordt gesproken over een breuk en soms over een scheur. Wat is eigenlijk het verschil?

  Tunnelbuizen zijn van gewapend beton gemaakt, om de enorme druk op te vangen. Bij een scheur doet het beton nog waarvoor het bedoeld is. Bij een breuk is dit niet het geval, het beton is door de breuk verzwakt. In dit geval betekent het dat de omliggende segmenten de druk moeten opvangen. Doordat het gebroken segment goed ingeklemd wordt door de segmenten in dezelfde ring, maar ook door de omliggende ringen, is de Oostbuis volgens experts stabiel en veilig.

 • Hoe gaat er gerepareerd worden en moet dan de tunnel dicht?

  Reparatie is op termijn noodzakelijk. Hoe dat eruit gaat zien, wanneer dat plaatsvindt en wat dat betekent voor de gebruikers is op dit moment nog niet bekend.

 • Hoe groot is de breuk?

  De breuk is maximaal 1 centimeter breed en loopt over de breedte van het segment, dat is 2 meter.

 • Toen er nog niet volledig zicht was op de situatie is besloten om de tunnel open te houden. Moet je niet altijd dichtgaan als er ook maar enige kans is op een onveilige situatie voor de tunnelgebruiker?

  Het afsluiten van de Oostbuis is op basis van de huidige meetresultaten niet aan de orde. De situatie is vanaf het eerste moment beoordeeld als veilig.

 • Bestaat er een kans dat er meer onontdekte breuken en scheuren zijn in de tunnel?

  De aspecten die hebben geleid tot de betonschade in de Oostbuis gelden alleen voor die specifieke locatie waar de tunnelbuis over gaat naar de vaste toerit. Tijdens het onderzoek zijn geen aanwijzingen voor afwijkingen in de rest van de Oostbuis en in de Westbuis gevonden. 

 • Hadden de scheur en breuk eerder ontdekt kunnen worden?

  Doordat de segmenten voorzien zijn van een laag hittewerende bekleding en de scheurvorming / breuk niet direct een lekkage veroorzaakte, is de schade niet eerder ontdekt.

 • Hoe is deze scheur ontstaan?

  Op dit moment weten we niet precies hoe de scheur en de breuk zijn ontstaan. Er wordt doorlopend onderzoek gedaan naar de oorzaak. Wanneer en of dit duidelijk wordt is op dit moment niet bekend.

 • Kan zo’n scheur doorlopen naar de andere buis?

  Dit kan niet. Omdat beide tunnelbuizen los staan van elkaar, is het niet mogelijk dat een breuk in de ene buis kan doorlopen naar de andere buis.

 • Wat is er precies aan de hand?

  Aan het einde van de Oostbuis (richting Borssele) is in de tunnel, aan de bovenzijde, een scheur in het beton aangetroffen. Deze scheur loopt over meerdere betonnen segmenten van de tunnelringen (één ring bestaat uit acht segmenten). In één van de segmenten is sprake van een breuk. Door experts is na onderzoek bevestigd dat de tunnel veilig is, omdat het gebroken tunnelsegment op meerdere manieren ingeklemd is. Reparatie is op termijn noodzakelijk, de manier waarop is nog niet bekend.

 • Waarom is extra monitoringsapparatuur geplaatst die vervorming van de tunnel meet?

  Vervorming (ovalisatie) is een normaal verschijnsel bij een geboorde tunnel zoals de Westerscheldetunnel. Door druk op de betonnen tunnelringen wordt de tunnel iets minder rond. De extra in de Oostbuis aangebrachte monitoringsapparatuur meet bij de breuk en de scheur en op plaatsen zonder betonschade de mate van vervorming. Door deze data te bestuderen verwachten technische experts meer duidelijkheid te krijgen over de oorzaak van de schade.

 • Moet ik mij zorgen maken over vervorming van de Oostbuis in relatie tot de betonschade?

  Nee, vervorming van de tunnel is normaal, zorgen maken is dus niet nodig. De scheur en de breuk zijn op zich niet normaal en wat het eventuele verband is met vervorming van de tunnel wordt door de technische experts onderzocht. Omdat het gebroken betonsegment rondom is ingeklemd is de tunnel veilig te gebruiken.

 • Wat is er de afgelopen periode, nadat bekend werd dat er schade was aan de tunnelbuis, onderzocht? 

  Door middel van inspecties is het schadebeeld vastgesteld. De historische bouwgegevens (‘as built’) zijn bekeken, de uitgevoerde tunnelscans zijn beoordeeld, de huidige toestand en de mate van rondheid van de tunnelringen worden gemonitord en er is onderzoek gedaan naar de bovenliggende grondlagen en de constructie van de Oostbuis.  

  We verwijzen je verder graag naar de tijdlijn. Hier vind je terug welke activiteiten wanneer zijn uitgevoerd. 

 • Wat is de oorzaak van de schade? 

  Het meest waarschijnlijk scenario is dat een aantal omstandigheden hebben geleid tot de betonschade. Daarin spelen drie belangrijke aspecten een rol: 

  1. De grondlaag op de schadelocatie, die extra veel druk uitoefent op de tunnelbuis. 
  2.  Toepassing van ander materiaal als ringvoegmateriaal bij de bouw van de tunnel, waardoor de tunnelringen grotere krachten moesten opnemen. Het opvangen is niet zonder schade gelukt. 
  3. Onvoldoende wapening in de betreffende segmenten.  
 • Kan de breuk gerepareerd worden? Hoelang gaat dit dan duren?

   Reparatie is op termijn noodzakelijk. Het team van experts doet de komende maanden gericht aanvullend onderzoek en werkt aan een plan voor het herstel. In het tweede kwartaal van 2024 verwacht de N.V. Westerscheldetunnel dat bekend is hoe en wanneer het herstel wordt uitgevoerd.  

   

 • Kan er op andere locaties in de tunnel ook betonschade ontstaan? 

  De aspecten die hebben geleid tot de betonschade in de Oostbuis gelden alleen voor die specifieke locatie waar de tunnelbuis over gaat naar de vaste toerit. Tijdens het onderzoek zijn geen aanwijzingen voor afwijkingen in de rest van de Oostbuis en in de Westbuis gevonden. 

 • Waarom moet er toch gerepareerd worden als de situatie veilig en stabiel is? 

  Herstel is noodzakelijk om de veiligheid en de levensduur van de Westerscheldetunnel op langere termijn te garanderen. Hoe dit herstel eruit komt te zien, is onderdeel van verder onderzoek.  

Hey! We see that you are English? Go to the English version