N.V. Westerscheldetunnel Meer WST
Actuele verkeersinformatie met de app
Blijf op de hoogte Altijd op de hoogte van de actuele verkeerssituatie

De werkzaamheden starten op dinsdag 29 september om 20.30 uur en duren tot 04.00 uur woensdagochtend 30 september, of korter indien mogelijk. Het verkeer wordt omgeleid via Antwerpen. Tijdelijke gele verkeersborden geven de adviesroute aan.

Wat gaan we doen?

Eén keer per jaar is het nodig om de Westerscheldetunnel volledig af te sluiten voor groot onderhoud. Dit jaar wordt onder meer een deel van het Tolplein opnieuw geasfalteerd en vindt er onderhoud plaats aan de overkapping. In de tunnel zelf wordt er onder andere de jaarlijkse calamiteiten- en evacuatietest uitgevoerd.

Voor het groot onderhoud is het nodig dat de beide tunnelbuizen en de tunnelwegen vrij zijn van verkeer. We kiezen er voor om de tunnel in de avond- en nachturen af te sluiten, zodat zo min mogelijk mensen hinder ondervinden.

Op de hoogte blijven?

Download onze app WSTVerkeer om altijd op de hoogte te zijn van eventuele stremmingen op ons tracé of in de tunnel.

Dit vind je misschien ook wel interessant?

Wat komt er allemaal kijken bij de jaarlijkse afsluiting?
Totaalafsluiting Westerscheldetunnel