N.V. Westerscheldetunnel Meer WST
Blijf op de hoogte Blijf op de hoogte van de actuele verkeersinformatie

Wat komt er allemaal kijken bij onze jaarlijkse afsluiting?

Werkvoorbereider Donny Meijer vertelt over zijn werkzaamheden

Ieder jaar in mei of juni gaat de Westerscheldetunnel één nacht volledig dicht voor groot onderhoud. Verkeer (hulpdiensten uitgesloten) moet tijdens deze afsluiting van 20.30 tot 04.00 uur omrijden via Antwerpen. Soms komt het voor dat vanwege extra werkzaamheden de totaalafsluiting langer duurt; van 19.30 tot 05.00 uur, zoals in 2024. De omleidingsroute wordt met tijdelijke gele borden aangegeven.

Inspecteren, schoonmaken en repareren

Alle werkzaamheden waarvoor de tunnel autovrij moet zijn, sparen we op voor deze nacht. Zo inspecteren we bijvoorbeeld het asfalt en de belijning, repareren we schades, voeren we controles uit en maken we allerlei objecten schoon, bijvoorbeeld de muren en vluchtborden. Naast de tunnel, krijgt ook het Tolplein een grote poetsbeurt. Dat is alleen mogelijk tijdens de volledige afsluiting omdat er normaal gesproken altijd verkeer rijdt.

Calamiteiten- en evacuatietest

Als er een ernstig incident plaatsvindt waardoor beide tunnelbuizen snel afgesloten moeten worden, drukt de operator de calamiteitenknop in. Door het indrukken van deze knop gaan alle veiligheidssystemen automatisch in werking. Tijdens een totaalafsluiting kunnen we de volledige werking van de calamiteitenknoppen testen (de Westerscheldetunnel en Sluiskiltunnel hebben beide knoppen voor iedere tunnelbuis) en de tunnel in evacuatiebedrijf controleren. We testen of alle systemen goed samenwerken zoals de signaalgevers (borden boven de weg), luidsprekers, brandbluspompen, ventilatoren, slagbomen etc. Dit kan alleen tijdens de totaalafsluiting in beide buizen tegelijk.

Iedere vier jaar vindt tijdens de volledige afsluiting van de tunnel een grootschalige oefening van alle hulpdiensten plaats.

Strakke planning

Al het onderhoud – en dus ook de jaarlijkse afsluiting – ligt in handen van onze onderaannemer Westerscheldetunnel Maintenance (WM). Werkvoorbereider Donny Meijer legt uit wat er moet gebeuren als de tunnel een nacht volledig dicht gaat. “Eigenlijk zijn we het hele jaar bezig met de voorbereidingen, maar de laatste weken voor de totaalafsluiting zijn we natuurlijk wel drukker. We maken een planning wat er allemaal moet gebeuren die avond. Zo zien we ook hoeveel personen we die avond nodig hebben en wáár we die nodig hebben. Aan mij de taak om de avond in goede banen te lijnen en iedereen op de juiste plek te krijgen. We hebben namelijk een strakke planning want tussen 21.00 en 04.00 uur (of soms tussen 19.30 uur en 05.00) moet al het werk gebeuren.”

Veiligheid voorop

De avond van de totaalafsluiting begint altijd met een zogenaamde toolboxbijeenkomst. Iedereen die deze avond werkt, moet daarbij aanwezig zijn voor instructies. “Ik vertel welke werkzaamheden allemaal op de planning staan en aan welke veiligheidseisen iedereen moet voldoen. Iedereen wil die avond namelijk weer naar huis dus veilig werken is voor ons heel belangrijk. Tijdens een onderhoudsnacht moet iedereen bijvoorbeeld 30 km per uur aanhouden en uiteraard zijn veiligheidsschoenen en een helm verplicht”, licht Donny toe.

“Er rijdt deze avond geen verkeer in de tunnel en op het tracé en we staan dus niemand in de weg. Zo kunnen we werkzaamheden uitvoeren die normaal niet mogelijk zijn.”

Spin in het web

Tijdens een totaalafsluiting zijn er zo’n tachtig personen aan het werk in en rond de tunnel en het Tolplein. Zij moeten worden aangestuurd en kunnen natuurlijk ook vragen hebben over hun werkzaamheden gedurende de nacht. “Je kunt je voorstellen dat mijn telefoon roodgloeiend staat zo’n avond”, lacht Donny. “Maar het geeft veel voldoening als klaar bent en een hele lijst kun afvinken. Eén ding is zeker, ieder jaar staan er weer een hoop mensen te trappelen om aan de slag te gaan!”