N.V. Westerscheldetunnel Meer WST
Blijf op de hoogte Blijf op de hoogte van de actuele verkeersinformatie
Actuele verkeersinformatie met de app

Daarom houden we je graag op de hoogte van de actuele verkeersituatie. Dit doen we via onze website, onze app WSTVerkeer, Twitteraccount @WSTVerkeer en sms- en e-mailalerts.

Wist je dat je in de app WSTVerkeer pushnotificaties kunt instellen? Je krijgt dan automatisch berichtjes binnen op de tijden en voor de rijrichtingen die je in de app hebt ingesteld. Zo weet je altijd en overal of de tunnel beschikbaar is. Je kunt de pushnotificaties instellen door in de app rechtsboven op het tandwieltje te klikken.

Je kunt de app WSTVerkeer gratis downloaden in de Appstore of Google Play Store.

Voor de veiligheid is het nodig dat we regelmatig onderhoud uitvoeren in de Westerscheldetunnel, de Sluiskiltunnel en op de wegen van ons tracé. Dit doen we volgens een jaarlijkse planning. Omdat het voor weggebruikers fijn is om ruim van te voren te weten wanneer er werkzaamheden zijn, vind je het overzicht van alle geplande werkzaamheden op onze website.

 

Top 3 veelgestelde vragen

 • Over welke verkeershinder wordt er gecommuniceerd?

  Westerscheldetunnel
  In de communicatie over de beschikbaarheid van de Westerscheldetunnel word je op de hoogte gehouden van alle vormen van verkeershinder. Van een rijstrookafsluiting of een snelheidbeperking (lichte verkeershinder) of een afsluiting van één of beide tunnelbuizen. De berichten worden verstuurd via de app WSTVerkeer, twitter, sms en e-mail en zijn te zien op deze website.

  Sluiskiltunnel
  De verkeersinformatie over de Sluiskiltunnel gaat vooral over afsluiting van één of beide tunnelbuizen en omleiding via de brug bij Sluiskil.

 • Is er verschil tussen de berichtgeving over de Westerscheldetunnel en de Sluiskiltunnel?

  De verkeersinformatie voor de Westerscheldetunnel is uitgebreider dan de informatie over de Sluiskiltunnel, omdat er bij de Sluiskiltunnel een directe omleiding (via de brug bij Sluiskil) mogelijk is en bij de Westerscheldetunnel niet. Bij de Sluiskiltunnel kunnen mensen dus gewoon doorrijden, terwijl ze bij de Westerscheldetunnel moeten wachten. De impact op de reistijd is bij de Westerscheldetunnel dus groter.

 • Wordt er 24/7 gecommuniceerd over stremmingen?

  Tussen 6.00 uur en 23.00 wordt er actief gecommuniceerd via de website, app, sms- en e-mailalerts en Twitter. Het tijdsvlak tussen 23.00 en 06.00 uur is een ‘informatiearme periode’. Voornaamste reden is dat er gedurende die uren een minimaal aantal klanten gebruik maakt van onze tunnel. Gedurende dit tijdsvak wordt in de communicatie volstaan met de inzet van de middelen die fysiek in de tunnel en op het tracé aanwezig zijn (DRIP, omroepinstallatie e.d.). Daarmee kunnen namelijk de klanten die daadwerkelijk hinder hebben, accuraat bereikt worden.

Dit vind je misschien ook wel interessant?

Wat gebeurt er tijdens het maandelijks onderhoud?
Beschikbaarheid Westerscheldetunnel