N.V. Westerscheldetunnel Meer WST
Blijf op de hoogte Blijf op de hoogte van de actuele verkeersinformatie

De Westerscheldetunnel is een geboorde tunnel. Voor de bouw zijn twee tunnelboormachines gebruikt, de Sara voor de Oostbuis en de Suzanna voor de Westbuis. Deze machines boorden vanaf Terneuzen richting Zuid-Beveland met een gemiddelde snelheid van ongeveer 12 meter per dag. Het boren van de eerste buis begon in juli 1999. Twee maanden later begon het boren van de tweede buis.

Tunnelsegmenten

Door de aanwezigheid van zogeheten Boomse klei, een harde compacte klei, vroeg het boorproces speciale aandacht. Er is geboord volgens de hydroschildmethode. Bij deze methode wordt een bentonietslurry (water met bentoniet) gebruikt om aan het boorfront voldoende steundruk te geven. Daarnaast dient de slurry als transportmedium voor de afvoer van de losgegraven grond. Van de grond is de helft hergebruikt, de rest is in de Westerschelde gestort.

Beide tunnelbuizen zijn opgebouwd uit 3.300 tunnelringen van twee meter breed. Nadat de tunnelboormachine ruim twee meter had geboord, werd een tunnelring aangebracht. Iedere ring bestaat uit zeven tunnelsegmenten van 45 centimeter dikte en een sluitstuk. In totaal zijn er 53.000 tunnelsegmenten verwerkt die allemaal op de bouwplaats zijn gefabriceerd.

 • Kosten: 752 miljoen euro
 • De Westerscheldetunnel is gebouwd door aannemerscombinatie Kombinatie Middelplaat Westerschelde: BAM Infrabouw BV, Heijmans NV en Voormolen Bouw BV (Nederland), Franki NV (België), Philipp Holzmann AG en Wayss & Freytag AG (Duitsland)
 • De aanleg is uitgevoerd volgens de zogenaamde hydroschildmethode
 • Daarvoor zijn 2 tunnelboormachines gebouwd met een diameter van 11,33 meter en een lengte van 11 meter
 • De bouw van de boormachines duurde 15 maanden
 • De boormachines wogen samen 4.000 ton en kostten 90 miljoen euro
 • Het boren van de eerste tunnelbuis startte in juli 1999, twee maanden later begon het boren van de tweede buis
 • Er is geboord vanaf Terneuzen richting Zuid-Beveland
 • Per dag is gemidddeld 12 meter geboord
 • Elke tunnelbuis is opgebouwd uit 3.300 tunnelringen, een tunnelring bestaat uit 7 betonnen segmenten en een sluitsteen, in totaal zijn 53.000 tunnelsegmenten verwerkt
 • Tijdens de bouw was er voor een informatiecentrum voor geïnteresseerden
 • Op 14 maart 2003 is de tunnel geopend

Top 3 veelgestelde vragen

 • Wat kostte de aanleg van de Westerscheldetunnel?

  De aanleg van de Westerscheldetunnel, het Tolplein, het tracé en de bedrijfsgebouwen kostte 752 miljoen euro.

 • Hoe lang duurde de bouw van de tunnel?

  Het bouwen van de Westerscheldetunnel en de toeleidende wegen duurde in totaal ruim zeven jaar. In november 1997 is de bouw gestart. Op 14 maart 2003 is de tunnel geopend.

 • Hoe verliep de logistiek tijdens de bouw?

  De Westerscheldetunnel had twee bouwterreinen voor de aanvoer en opslag van materialen, één in Terneuzen en één in Ellewoutsdijk.
  Op het terrein in Terneuzen, waar nu het Maintenance Value Park is, stond een betonfabriek waar de tunnelringen zijn gemaakt, een menginstallatie voor het zand-cement voor de fundering van de tunnel en een scheidingsinstallatie waar de afgegraven grond werd gescheiden van de steunvloeistof bentoniet. Ook was er een transportband over de dijk, waarmee materiaal van schepen kon worden gelost en ander materiaal weer terug worden opgeladen. Speciaal voor de tunnel was er een spoorlijn, een loods voor onderhoud van de locomotieven en een speciaal rangeerterrein. Verder was er een duikersloods met twee decompressietanks. Duikers die tijdens het boorproces reparaties moeten verrichtten, konden hierin onder druk blijven. Tot slot bevonden zich op het terrein ook de tijdelijke kantoren van de N.V. Westerscheldetunnel en de aannemer. Op het terrein in Ellewoutsdijk werd de aanleg van de wegen, de loopbrug en het bedieningsgebouw gecoördineerd.