N.V. Westerscheldetunnel Meer WST
Blijf op de hoogte Blijf op de hoogte van de actuele verkeersinformatie

Hoe werkt tunneldoseren?

De Westerscheldetunnel is uitgerust met uitstekende veiligheidsvoorzieningen, maar bij
filevorming nemen de risico’s, zoals bij brand, aanzienlijk toe. In sommige situaties ‘doseren’ we daarom het verkeer dat de tunnel ingaat, om zo te voorkomen dat er een file in de tunnel ontstaat. Bekijk onderstaande animatie om te zien hoe we dat doen.

Veiligheid voorop

Met tunneldoseren zorgen we ervoor dat een file niet in, maar voor de tunnel komt te staan. Stilstaand verkeer in de tunnel willen we ten alle tijde voorkomen, omdat de risico’s op een nieuw incident dan aanzienlijk toenemen. Vooral bij brand. Dat zit namelijk zo: bij brand blazen de ventilatoren de rook en hitte met de rijrichting mee de tunnel uit. Als er dan voorbij de brand een file staat, komen de voertuigen voorbij de brand in de rook te staan. Als er geen file in de tunnel is, rijden deze voertuigen veilig de tunnel uit. Daarom zorgen we ervoor dat het inkomende verkeer veilig en gespreid de tunnel in gaat, zodat incidenten worden voorkomen. Zo blijft de Westerscheldetunnel een veilige en efficiënte route voor iedereen.