N.V. Westerscheldetunnel Meer WST
Blijf op de hoogte Blijf op de hoogte van de actuele verkeersinformatie

Bij onze missie ‘het streven naar optimale dienstverlening tegen zo laag mogelijke tarieven’, wordt zo laag mogelijk’ bepaald door onze verplichtingen om in 2033 de tunnel te hebben afgeschreven en door de kosten van de exploitatie. Van belang daarbij is dat er minstens zoveel dividend uitbetaald moet worden, dat de provincie Zeeland als aandeelhouder haar verplichtingen kan voldoen. Deze verplichtingen omvatten de aankoop van de aandelen van de Westerscheldetunnel en het onderhoud en beheer van de Sluiskiltunnel

Voor het uitvoeren van deze missie zijn een aantal speerpunten van beleid geformuleerd. Veiligheid heeft de hoogste prioriteit. Veiligheid van de klanten en de veiligheid van de medewerkers. Ook streven we naar een zo hoog mogelijke beschikbaarheid van de Westerschelde- en Sluiskiltunnel en de toeleidende wegen. Deze vormen een belangrijke verbinding tussen Zuid-Beveland, West-Brabant en Vlaanderen. Daarnaast willen we dat klanten het ’tunnelen’ positief ervaren. Dus veilig, snel en comfortabel naar de overkant!

Het organisatiemodel van de N.V. Westerscheldetunnel is opgebouwd zoals je hiernaast op de afbeelding kan zien.

De provincie Zeeland bezit sinds 2009 alle aandelen van de N.V. Westerscheldetunnel. De winst die de Westerscheldetunnel maakt wordt in zijn geheel als dividend (winst) uitgekeerd aan de provincie. Het dividend gebruikt de provincie voor het terugverdienen van de aankoopkosten van de WST en de aanleg (voor een deel), de verzekering en het onderhoud van de Sluiskiltunnel.

Judith Koole, Ben Voorhorst en Natasja Mariman

De raad van commissarissen heeft een adviserende en toezichthoudende taak, waarbij de belangen van de vennootschap en de daarbij betrokken partijen voorop staan. Onderstaand de samenstelling van de rvc,

  • drs. J. Koole (voorzitter)
    In functie sinds 1 september 2019.
  • ir. B.G.M. Voorhorst
    In functie sinds 1 januari 2022.
  • LLM, MBA N. Mariman
    In functie sinds 1 januari 2024.

Onze organisatie is voor de uitvoering van onze taken, zoals exploitatie en beheer van de Westerscheldetunnel gehouden aan de Tunnelwet Westerschelde. Verder zijn voorschriften voor het gebruik van de Westerscheldetunnel, incidentenmanagement, bijzondere regelingen, aansprakelijkheid e.d. vastgelegd in de Algemene voorwaarden.