N.V. Westerscheldetunnel Meer WST
Blijf op de hoogte Blijf op de hoogte van de actuele verkeersinformatie

Op verzoek van Gedeputeerde Staten, en met het oog op de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart, heeft de N.V. Westerscheldetunnel een rapport gemaakt met scenario’s voor het toekomstige tarievenbeleid op basis van de actuele meerjarenraming. Het rapport kent twee hoofdkeuzes: eerder tolvrij of lagere tarieven. Conform de missie van de Westerscheldetunnel bevat het rapport een voorstel om de t-tagtarieven per 1 januari 2020 te verlagen.

De Provinciale Staten hebben het besluit over de tarieven begin maart aangenomen.

Lees hier het volledige rapport.