N.V. Westerscheldetunnel Meer WST
Blijf op de hoogte Blijf op de hoogte van de actuele verkeersinformatie

Tijdens de afsluiting is groot onderhoud uitgevoerd in de tunnel zelf, op het Tolplein en langs het tracé. Zo’n grote afsluiting doen we één keer per jaar. Alle onderhoudswerkzaamheden waarvoor de tunnel autovrij moet zijn, sparen we op voor deze ene nacht. We kijken bijvoorbeeld het volledige elektrische systeem na, omdat het dan mogelijk is om de spanning er even af te halen. Ook inspecteren we het asfalt en waar nodig doen we reparaties. Ook het Tolplein heeft een grote schoonmaakbeurt gekregen en de overkapping is geïnspecteerd. Is het je al opgevallen hoe schoon het is?

Dit jaar hebben we niet alleen groot onderhoud uitgevoerd, maar er is ook een grootschalige rampenoefening gehouden in samenwerking met de Veiligheidsregio Zeeland. Zo zijn wij, de politie en brandweer goed voorbereid als er daadwerkelijk een calamiteit is. We zijn wettelijk verplicht om minimaal een keer in de vier jaar zo’n grote calamiteitenoefening te houden. Het geoefende scenario is iedere keer weer anders. Om zo min mogelijk overlast te veroorzaken, wordt de oefening gecombineerd met de jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden.

We pakken dus flink uit tijdens zo’n totaalafsluiting. In totaal zijn er zeker 150 mensen aan de slag geweest om onderhoud uit te voeren. Voor de veiligheid van deze mensen is het nodig om de Westerscheldetunnel een nacht volledig af te sluiten en het verkeer om te leiden via Antwerpen.