N.V. Westerscheldetunnel Meer WST
Blijf op de hoogte Blijf op de hoogte van de actuele verkeersinformatie
60 meter onder N.A.P.
11 meter diameter van tunnelbuis
24 uur per dag toezicht
 • De Westerscheldetunnel is een autoweg met een maximumsnelheid van 100 km/u.
 • Het diepste punt ligt 60 meter onder N.A.P.
 • De twee tunnelbuizen hebben elk een diameter van 11 meter.
 • In elke tunnelbuis zijn twee rijstroken van 3,5 meter breed.
 • De tunnel is bestemd voor auto’s, motoren en vrachtverkeer. Landbouwverkeer mag passeren onder bepaalde voorwaarden.
 • Het voertuig mag niet hoger zijn dan 4,3 meter.
 • De in- en uitritten van beide tunnelbuizen hebben een hellingsvlak van 4,5%.
 • De tunnel ligt onder de Westerschelde.
 • Het tunneltracé ligt op de N62. Het tracé begint aan de noordzijde bij de N254 tussen Goes en Middelburg en eindigt in Zeeuws-Vlaanderen met een aansluiting op viaduct het Axelsche Gat, de toegangsweg naar: de Sluiskiltunnel, de brug bij Sluiskil en de N61 richting Hoek.
 • De totale lengte van het tunneltracé bedraagt circa 22 kilometer.
 • De tunneloperator waakt 24 uur per dag.
 • Er zijn twee buizen met 26 dwarsverbindingen om de 250 meter.
 • Om de 50 meter is er een hulppost, in totaal zijn er 135 hulpposten per buis.
 • Er zijn 48 camera’s, 40 ventilatoren, 135 ‘Alarm stap uit’-borden, 550 verlichtingspunten, 27 detectielussen in het asfalt en 166 luidsprekers van de omroepinstallatie per buis.
 • 2% afsluitingen vanwege bijvoorbeeld onderhoud of onverwachte gebeurtenissen, zoals ongelukken of voertuigen met pech.

Top 3 veelgestelde vragen

 • Hoeveel voertuigen rijden dagelijks door de Westerscheldetunnel?

  De Westerscheldetunnel heeft gemiddeld meer dan 21.000 passages per dag. Woensdag 29 mei 2019, de dag voor Hemelvaart, was de drukste dag ooit met 30.160 passages. Voor de opening van de tunnel, maakten circa 8.000 passanten gebruik van de veerboten.

 • Wie is de eigenaar van de Westerscheldetunnel?

  De Westerscheldetunnel is eigendom van de N.V. Westerscheldetunnel. Sinds 1 juli 2009 zijn de aandelen volledig in handen van Provincie Zeeland. De N.V. Westerscheldetunnel beheert en exploiteert de tunnel in opdracht van de provincie. Wij hebben een unieke kennis en ervaring in Nederland op het gebied van tolinning, tunnel- en wegbeheer, onderhoud en verkeers- en incidentmanagement. Dochteronderneming Movenience B.V. handelt de t-tagtransacties af.

 • Hoe ontstaan ijspegels in de Westerscheldetunnel en wanneer worden die verwijderd?

  Tijdens winters weer kan bevriezing van lekkend water of vochtige lucht in de Westerscheldetunnel zorgen voor ijspegels. De ijspegels komen voornamelijk voor in de Oostbuis (richting Zuid-Beveland). Dit is een gevolg van opwarming door de zon enerzijds en het ontbreken van bebouwing bij de tunnelinrit anderzijds. De Westerscheldetunnel is een boortunnel. Hierdoor is de tunnel gevoeliger voor kleine lekkages dan een afgezonken tunnel. Er treedt met name ijspegelvorming op in de tunnelinrit. Het inrijdende verkeer in de tunnel veroorzaakt namelijk een luchtstroom met een temperatuur lager dan nul graden Celsius. Deze luchtstroom wordt verderop in de tunnel opgewarmd door de constante temperatuur die onder de grond in de tunnel heerst. In het midden van de Westerscheldetunnel heerst een temperatuur van ongeveer twaalf tot vijftien graden Celsius.

  De lengte van de ijspegels kan oplopen tot ruim een meter waardoor een enorm gewicht ontstaat. Door veranderende weersomstandigheden kunnen de ijspegels afbreken en dat is gevaarlijk voor het verkeer. Daarom worden de ijspegels regelmatig verwijderd. Het verwijderen van de ijspegels gebeurt zoveel mogelijk buiten de spitsuren.