N.V. Westerscheldetunnel Meer WST
Blijf op de hoogte Blijf op de hoogte van de actuele verkeersinformatie

Hoelang gaat asfalt mee?

Voor onze weggebruikers is het belangrijk dat het asfalt op ons tracé en in de tunnels van goede kwaliteit is en dat zij zo weinig mogelijk hinder ondervinden tijdens het rijden. Ons doel is dan ook om kwalitatief zo goed mogelijk asfalt aan te leggen dat zo lang mogelijk meegaat. Aan Dennis Vlassenrood, onderhoudsdeskundige Civiele Techniek, de taak om alle asfaltwerkzaamheden in goede banen te leiden.

“Normaal gesproken gaat asfalt zo’n 10 tot 15 jaar mee”, legt Dennis uit. “We kunnen dus redelijk inschatten wanneer welke wegdelen opnieuw gedaan moeten worden. Hiervoor werken we met een meerjarenplanning. Zo zorgen we ervoor dat we niet voor verrassingen komen te staan. Dit doen we samen met onze aannemer Westerscheldetunnel Maintenance (WM) die het werk voor ons uitvoert. Het komt natuurlijk wel eens voor dat asfalt eerder moeten vervangen dan gepland, maar deze planning geeft ons houvast. Tot aan 2033 (als de tol van de tunnel afloopt) hebben we goed in kaart welke wegdelen er nog vervangen moeten worden.

Kwetsbaar asfalt

Geluidsreducerend asfalt gaat het minst lang mee, zo’n 8 tot 12 jaar. Soms langer, maar helaas soms ook minder lang. Het is kwetsbaarder dan normaal asfalt omdat het een dunnere deklaag heeft en is daardoor vaker aan vervanging toe. Vanwege bebouwing in de buurt van de weg rond de tunnel en het tracé hebben we dat op verschillende wegdelen liggen.”

De voegovergangen in de tunnelinrit zijn ook gevoelige punten in het wegdek. De in- en uitritten van de Westbuis zijn afgelopen jaar nog aangepakt, maar dat was niet het enige. In 2020 zijn onderstaande asfaltklussen aangepakt:

  • In de Oostbuis was op een klein wegdeel een nieuwe asfaltlaag nodig vanwege de transformator die via het wegdek vervangen moest worden
  • Het asfalt na het Tolplein richting de tunnel kreeg een nieuwe tussenlaag en deklaag
  • De inrit van de Oostbuis werd voorzien van nieuwe asfalt
  • De in- en uitrit en voegovergangen van de Westbuis kregen een nieuwe asfaltlaag
  • Op het Tolplein is het geluidsreducerend asfalt vervangen
  • De c-lus na de uitrit Westbuis is opnieuw geasfalteerd. Weggebruikers remmen hier af vanwege de scherpe bocht en daardoor slijt het asfalt eerder
  • De rotondes van het Axelsche Gat kregen een nieuwe deklaag vanwege schade
  • Op toerit Noord kregen een aantal lokale plekken nieuw asfalt, ook vanwege schade

Verrassingen

“We hebben natuurlijk ook wel eens te maken met werkzaamheden die niet op de planning staan, maar onverwachts moeten gebeuren”, vertelt Dennis. “Er kunnen bijvoorbeeld kleine gaten in het asfalt ontstaan door lekkages van bijtende stoffen van vrachtwagens. Maar ook een dood dier kan door dierlijke vetten asfalt aantasten. Dat soort kleinere reparaties proberen we altijd zoveel mogelijk te combineren met onderhoudsnachten als dat mogelijk is, maar op het tracé moeten we in de meeste gevallen werken met verkeersmaatregelen.

Steeds duurzamer

We zien dat leveranciers zich steeds meer bezighouden met duurzamere opties voor asfalt. Ze werken bijvoorbeeld met rubberdeeltjes die het geluidsniveau naar beneden halen, maar ook met natuurlijke toevoegingen. Daar worden momenteel op verschillende wegdelen in het land proeven mee gedaan. Op dit moment hebben wij nog geen duurzaam asfalt, maar grote kans dat we hier in de toekomst wel naar gaan kijken. Het wordt steeds gebruikelijker. Voor ons is duurzaamheid ook een belangrijk aandachtspunt.”

Samenwerking

“Het leukste van mijn werk met asfalteren vind ik de uitvoering en het resultaat”, vertelt Dennis. “Zo’n gloednieuwe asfaltlaag blijft mooi om te zien. Ook loop ik graag tijdens het asfalteren mijn rondje met de aannemer om naar specifieke punten te kijken. Ik ben blij dat de samenwerking met René Clarisse van onze aannemer WM goed verloopt. We doen het echt samen en aandachtspunten die ik heb, heeft René meestal ook al in z’n hoofd zitten.”

“Daar ben ik het mee eens”, vult René van WM aan. “We hebben een gemeenschappelijk doel en dezelfde visie over het eindresultaat. Allebei begrijpen we het belang van enerzijds de beschikbaarheid en anderzijds de veiligheid van mensen die uiteindelijk het werk voor ons uitvoeren. De werkzaamheden aan asfalt op het tracé van de Westerscheldetunnel en Sluiskiltunnel zijn eigenlijk altijd uitdagend te noemen. De overlast voor de weggebruiker moet minimaal zijn en daarnaast moet de veiligheid voor de mensen die het asfalt aanleggen gewaarborgd zijn. We proberen met werkzaamheden aan het asfalt daarom altijd zoveel mogelijk gebruik te maken van reguliere afsluitingen.

In onze werkgroep brainstormen we over mogelijkheden, opties, risico’s en nemen we de werkzaamheden door die in het vooruitzicht liggen. Het is eigenlijk voor ieder stuk asfalt weer opnieuw een grote puzzel leggen met elkaar!”