N.V. Westerscheldetunnel Meer WST
Blijf op de hoogte Blijf op de hoogte van de actuele verkeersinformatie

Wat gebeurt er tijdens een onderhoudsafsluiting?

In 2024 vindt er om de maand twee nachten achter elkaar onderhoud plaats (elke nacht één buis). Op dinsdag en woensdag wordt er dan onderhoud uitgevoerd in de Westerscheldetunnel. Er is dan één tunnelbuis volledig afgesloten. In de andere tunnelbuis kan het verkeer in beide richtingen, met tegenverkeer, passeren. We lopen een avondje mee met tunnelwachten Jan en Henk en onderhoudsleider René. Zij laten zien wat er precies bij zo’n onderhoudsafsluiting komt kijken.

Voor onze onderhoudsaannemer Westerscheldetunnel Maintenance (WM) start de onderhoudsnacht met een ‘Wie-Wat-Waar-bespreking’ op ons kantoor bij de inrit van de tunnel in Zeeuws-Vlaanderen. Onderhoudsleider René legt uit: “Vandaag staat het onderhoud in de Oostbuis (richting Borssele) op de planning. We nemen kort het draaiboek door. Daarin staat wat we van iedereen verwachten en wat specifieke aandachtspunten zijn. Als onderhoudsleider zorg ik ervoor dat de kwaliteit van de werkzaamheden goed is, dat de veiligheid geborgd is en leid ik de werkzaamheden in goede banen.”

Vervolgens rijdt René naar het kantoor Tolplein voor een ‘toolboxmeeting’. “Met de tunneloperator, de tunnelwachten en de onderhoudsleider van de WST lopen we de lijst met werkzaamheden door. We bespreken dan wat we precies gaan doen en welke bijzonderheden er zijn”, legt René uit. “Tijdens het instellen van tegenverkeer gaan we bijvoorbeeld aan de noordkant een detectielus aangieten op de vluchtstrook, dat is voor tunnelwachten en tunneloperator handig om te weten.”

Na de toolboxmeeting vertrekt René gelijk richting de loods aan de zuidkant. Ondertussen gaan de tunnelwachten op pad om tegenverkeer in te stellen. Wij stappen in bij tunnelwacht Jan die ons uitleg geeft.

De tunnelwachten stellen zich beiden op voor de inrit van de tunnel. Jan aan de zuidkant, Henk aan de noordkant. Beiden wachten op het moment dat de tunnel wordt afgesloten. Pas als de tunnel is afgesloten, kunnen de tunnelwachten schouwen. Jan: “We rijden dan achter het laatste voertuig aan de tunnel in. Bij het schouwen kijken we of de buis vrij is van verkeer en of er geen bijzonderheden zijn.

De tunnel is afgesloten. Na het schouwen, rijden de tunnelwachten de VeVa (Verrijdbare Vangrail) uit. Jan staat inmiddels bij de inrit van de tunnel en opent met een sleutel een kast met indrukwekkende knoppenrijen. Hij drukt er een aantal in en in de middenberm komt de vangrail in beweging: voor de inrit van de Westbuis en de uitrit van de Oostbuis wordt rijstrook 1 afgesloten. Traffic Service Nederland is tegelijkertijd bezig met het plaatsen van pylonen. Deze komen in de eerste 100 meter voor de tunnelbuis op de middenstreep te staan en maken het verkeer straks duidelijk dat er tegenverkeer is. Dit gebeurt aan beide kanten van de tunnelbuis. Henk doet hetzelfde als Jan maar dan aan de zuidkant.

Ondertussen is René begonnen aan zijn tweede toolboxmeeting, nu voor WM en de onderaannemers van WM. In totaal zullen zo’n 60 personen aan het werk zijn in de tunnel. “In ongeveer 10 minuten bespreken we de aandachtspunten en welke persoonlijke beschermingsmiddelen verplicht zijn. Veiligheid is erg belangrijk”, vertelt René.

Tekst gaat verder onder de foto’s.

We zijn weer terug bij tunnelwacht Jan. Inmiddels staat de VeVa  juist en is de wegafzetting gecontroleerd. We wachten op het sein dat Mavetun gereed is. “Mavetun is het detectiesysteem in de tunnel. Aangezien het verkeer straks in beide richtingen door één tunnelbuis rijdt, moet vooraf het systeem omgezet worden naar tegenverkeer. Doen we dit niet, dan krijgt de tunneloperator vannacht continu spookrijder meldingen”, legt hij uit. “Na het omzetten, testen we het detectiesysteem om te controleren of het goed staat ingesteld.”

Jan krijgt een seintje van de tunneloperator dat hij de test mag uitvoeren: “Ik rijd nu de tunnel in en stop ter hoogte van dwarsverbinding 23, dan wacht ik tot de operator een melding van een stilstaande auto heeft ontvangen. Vervolgens rijd ik onder het rood kruis door, terug naar de inrit van de Westbuis. Van de operator krijg ik te horen of ook deze spookrijdermelding goed doorkomt.” Deze testen doen we aan beide kanten van de tunnelbuis waarin het verkeer straks met tegenverkeer rijdt.

Als de test van het detectiesysteem geslaagd is, stellen de tunnelwachten zich aan beide zijden op vóór het wachtende verkeer. Wanneer de slagbomen open gaan, rijden Jan en Henk als eersten de tunnel in. “We nemen het wachtende verkeer rustig mee de tunnel in. Mensen willen de verloren tijd graag inhalen en zijn geneigd om dan harder te rijden”, vertelt Jan, “Op deze manier laten we het verkeer wennen aan het tegenverkeer.”

Jan brengt ons naar de eerste dwarsverbinding in de Oostbuis, waar René op ons wacht. We stappen bij hem in en rijden stapvoets door de tunnelbuis waar vannacht het onderhoud wordt uitgevoerd. Verspreid door de buis komen we mensen tegen die aan het werk zijn. Regelmatig stappen we uit en geeft René uitleg bij de werkzaamheden. “Wat we vannacht zoal doen? We wassen de tegels bij de in- en uitrit van de Oostbuis, de hulpposten en belijning krijgen een schoonmaakbeurt, we controleren de contourverlichting van de dwarsverbinding en de hittewerende bekleding wordt geïnspecteerd”, somt René op.

Tekst gaat verder onder de foto’s.

Het einde van de onderhoudsnacht nadert. René: “Tussen drie uur en half vier voer ik een schouw uit. Dan controleer ik of iedereen op tijd de tunnel uit is en of er geen materialen achtergebleven zijn. Daarna draag ik de tunnel weer over aan de tunneloperator en kunnen de tunnelwachten om 03.30 uur het tegenverkeer opheffen.

De tunnelwachten gaan op pad om het tegenverkeer op te heffen. Ze schouwen eerst de beide tunnelbuizen voordat ze de VeVa weer op hun plaats rijden. Ook het detectiesysteem Mavetun wordt teruggezet naar de normale situatie. Na het omzetten voeren de tunnelwachten ook nu weer een test uit. Als de test geslaagd is, gaat de tunnel in beide richtingen weer open voor het verkeer.

De tunnel is weer helemaal beschikbaar voor het verkeer.

De donderdag na het onderhoud is voor de mannen van WM de eerstvolgende werkdag. Om 7.30 uur komen ze bij elkaar om de onderhoudsnacht te evalueren. Er gaat een stapeltje A3-vellen rond, met daarop de lijst met werkzaamheden. Eén voor één worden dan de activiteiten nagelopen en staan ze stil bij de veiligheidsaspecten. “Voor ons begint dan het administratief afhandelen”, zegt René. “De mannen geven aan welke jobs gereed zijn of waar nog vervolgacties nodig zijn. Met foto’s, screenshots en rapportages tonen we aan dat het onderhoud is uitgevoerd.”

Er zit heel wat voorbereiding in de onderhoudsafsluitingen. Voor WM begint dit met een voorbespreking, zo’n twee weken voor het onderhoud. “De uitvoerder en werkvoorbereider stellen een lijst met werkzaamheden op. Dit is dezelfde lijst die we bespreken tijdens de toolboxmeeting”, vertelt René. “We kijken bijvoorbeeld hoeveel bezetting we nodig hebben, welke voertuigen ingezet worden en welke materialen nodig zijn om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Veel activiteiten komen vanuit het onderhoudsplan, zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse inspectie van de ventilatoren. Die plannen we dan in op een specifieke onderhoudsnacht”, licht hij toe. “Sommige dingen, zoals een wegafzetting, moet je lang van te voren al regelen. Daarom hebben we een jaarplanning waar alle onderhoudsafsluitingen in staan”, legt hij uit.

Top 5 veelgestelde vragen

 • Waar vind ik een overzicht met geplande werkzaamheden?

  Ruim een jaar van tevoren maken we bekend wanneer er onderhoud is in de Westerscheldetunnel, de Sluiskiltunnel of aan het tracé. Je vind onze onderhoudskalender op onze website en in onze app WSTVerkeer. Meer informatie over het gepland onderhoud vind je onder het kopje onderhoud.

  Daarnaast plaatsen wij onze onderhoudswerkzaamheden ook in Melvin. Dit is een landelijke applicatie van de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW). Ook gemeenten, het waterschap en de Provincie Zeeland zetten hun onderhoudskalender in dit systeem, zodat niet alleen wegbeheerders maar ook weggebruikers precies weten waar en wanneer er aan de weg gewerkt wordt.

 • Zijn er ook vaste omleidingsroutes?

  Er zijn vaste omleidingsroutes die worden ingezet als de tunnel of een tunnelbuis geblokkeerd is, bijvoorbeeld na een ongeval. Het betreffende U-nummer wordt dan gecommuniceerd en het verkeer kan de blauwe borden met het nummer volgen om via de ingestelde omleiding alsnog op de bestemming te komen.

  Voor de Westerscheldetunnel: er zijn drie vaste omleidingsroutes, c.q. uitwijkroutes, gekoppeld aan de weg van de Westerscheldetunnel. Dat zijn U21 (richting Vlissingen-Antwerpen), U9 (richting Antwerpen-Vlissingen) en U10 (Calamiteitenroute DOW).

  Voor de Sluiskiltunnel: er is een vaste omleidingsroute over de brug van Sluiskil als de Sluiskiltunnel afgesloten is. Deze worden aangegeven in westelijke richting middels U65 (richting Hoek / Westerscheldetunnel) en in oostelijke richting middels U64 (richting Terneuzen / Gent).

 • Over welke verkeershinder wordt er gecommuniceerd?

  Westerscheldetunnel
  In de communicatie over de beschikbaarheid van de Westerscheldetunnel word je op de hoogte gehouden van alle vormen van verkeershinder. Van een rijstrookafsluiting of een snelheidbeperking (lichte verkeershinder) of een afsluiting van één of beide tunnelbuizen. De berichten worden verstuurd via de app WSTVerkeer, twitter, sms en e-mail en zijn te zien op deze website.

  Sluiskiltunnel
  De verkeersinformatie over de Sluiskiltunnel gaat vooral over afsluiting van één of beide tunnelbuizen en omleiding via de brug bij Sluiskil.

 • Wordt er 24/7 gecommuniceerd over stremmingen?

  Tussen 6.00 uur en 23.00 wordt er actief gecommuniceerd via de website, app, sms- en e-mailalerts en Twitter. Het tijdsvlak tussen 23.00 en 06.00 uur is een ‘informatiearme periode’. Voornaamste reden is dat er gedurende die uren een minimaal aantal klanten gebruik maakt van onze tunnel. Gedurende dit tijdsvak wordt in de communicatie volstaan met de inzet van de middelen die fysiek in de tunnel en op het tracé aanwezig zijn (DRIP, omroepinstallatie e.d.). Daarmee kunnen namelijk de klanten die daadwerkelijk hinder hebben, accuraat bereikt worden.

 • Is er verschil tussen de berichtgeving over de Westerscheldetunnel en de Sluiskiltunnel?

  De verkeersinformatie voor de Westerscheldetunnel is uitgebreider dan de informatie over de Sluiskiltunnel, omdat er bij de Sluiskiltunnel een directe omleiding (via de brug bij Sluiskil) mogelijk is en bij de Westerscheldetunnel niet. Bij de Sluiskiltunnel kunnen mensen dus gewoon doorrijden, terwijl ze bij de Westerscheldetunnel moeten wachten. De impact op de reistijd is bij de Westerscheldetunnel dus groter.