N.V. Westerscheldetunnel Meer WST
Blijf op de hoogte Blijf op de hoogte van de actuele verkeersinformatie

Waarom wordt bij een incident in de tunnel geen tegenverkeer ingesteld?

We begrijpen dat je na een lange werkdag het liefst snel naar huis wilt. Juist dan is het vervelend dat je in een file terecht komt. Helaas is het soms nodig om de tunnel af te sluiten, bijvoorbeeld voor een ongeval of berging van een pechgeval. Alleen als het écht niet anders kan, sluiten we de tunnel af. In de spits ontstaan dan al snel lange files. Op die momenten krijgen we vaak de vraag waarom we het verkeer niet in beide richtingen door één tunnelbuis laten rijden (tegenverkeer). Tijdens onderhoudsnachten gebeurt dit tenslotte toch ook?

Wettelijk is bepaald dat tegenverkeer in een tunnel niet is toegestaan. Dit heeft alles te maken met de veiligheid van de weggebruikers. Bij een brand of rookvorming schakelen we namelijk de ventilatie in de tunnel in. Dit is altijd in de rijrichting van het verkeer. De voertuigen die zich voorbij de brand bevinden, rijden gewoon de tunnel uit en ondervinden geen hinder. Voor het verkeer dat zich nog voor de brand of het incident bevindt, is het een ander verhaal. Deze weggebruikers kunnen de tunnel niet uitrijden omdat ze het incident nog tegen komen.

Door in de rijrichting te ventileren wordt de rook weggeblazen, de tunnelbuis uit. Zo bevinden ook de weggebruikers die nog voor de brand of het incident zijn zich in zuivere lucht en kunnen zij veilig naar een dwarsverbinding vluchten. In het geval van tegenverkeer is dit niet mogelijk. Doordat het verkeer in beide richtingen door één tunnelbuis rijdt, is het niet mogelijk om in de rijrichting van het verkeer te ventileren.

In de wetgeving is bepaald dat tegenverkeer alleen is toegestaan als:

  • er sprake is van bijzondere geografische omstandigheden
  • én de verkeersaantallen en voorzieningen in de tunnel het toelaten om dit veilig te kunnen doen.

Bij de Westerscheldetunnel is dit het geval. Tijdens onderhoudsnachten mag het verkeer daarom in beide richtingen door één tunnelbuis passeren. De enige omleidingsroute, via Antwerpen, kost namelijk veel extra reistijd.

De andere voorwaarde is dat het onderhoud in de daluren plaatsvindt, tussen 21.00 en 05.00 uur. Gemiddeld rijden er dan 200 voertuigen per uur door de Westerscheldetunnel. Het risico op een ongeval is daardoor veel kleiner dan overdag, wanneer er tijdens de spits 2.700 voertuigen per uur passeren.

Bij blokverkeer rijdt het verkeer afwisselend door dezelfde, beschikbare tunnelbuis. Eerst wordt het verkeer in de ene richting een bepaalde periode doorgelaten, daarna het verkeer in de andere richting. In 2012 hebben we onderzoek gedaan naar het toepassen van blokverkeer om files bij lange stremmingen te voorkomen of op te lossen.

In het geval van de Westerscheldetunnel is dit geen optie. Door de lengte van de tunnel (6,6 kilometer) is de tijd die nodig is om de tunnelbuis ‘leeg’ te rijden en het verkeer vanuit de andere richtingen te starten vrij lang. Je zou dan blokken van minimaal 1 uur moeten hebben om een deel van het wachtende verkeer door te laten. Vooral in Zeeuws-Vlaanderen zou dit voor veel problemen zorgen, met name in de spits zou de verkeerssituatie in Terneuzen daardoor ontwricht worden.

Bij afsluitingen langer dan anderhalf uur blijft dan alleen de mogelijkheid over om het verkeer via Antwerpen om te leiden. Deze omleidingsroute geven we op en rondom ons tracé aan met U-borden (U09 vanuit Zeeuws-Vlaanderen en U21 vanuit Zuid-Beveland). Via onze app WSTVerkeer, Twitter (@WSTVerkeer), onze website, e-mail- en sms-alerts houden we weggebruikers op de hoogte van de actuele verkeerssituatie in onze tunnels en op het tracé.

Lees meer

Dit vind je misschien ook wel interessant?

Wat gebeurt er tijdens het maandelijks onderhoud?
Door de tunnel tijdens onderhoud