N.V. Westerscheldetunnel Meer WST
Blijf op de hoogte Blijf op de hoogte van de actuele verkeersinformatie

Vlot en veilig door de Oostbuis na incident in de spits

Wist je dat er tijdens de avondspits ruim 1.400 voertuigen per uur de Oostbuis passeren? Bij een incident ontstaat er hierdoor snel file. Om te zorgen voor een optimale verkeersdoorstroming bij drukte, onderzochten we de meest efficiënte manier om de Oostbuis open te stellen na een incident. Zo houden we de tunnel veilig tijdens de spits en loopt het verkeer zo goed mogelijk door, zonder filevorming in de tunnel.

Waarom mag er geen file in een tunnel ontstaan?

File in de tunnel is ongewenst, omdat veel voertuigen zich tegelijkertijd in een tunnelbuis bevinden. De kans op kop-staartbotsingen wordt daardoor groter. Daarnaast is het ook vanuit veiligheidsoverwegingen, vanwege de manier waarop de ventilatie werkt. In het geval van een incident met rookvorming wordt de ventilatie ingeschakeld in de rijrichting van het verkeer. Zo gaat de rook niet over de voertuigen heen, die achter het incident vaststaan. Verkeer dat zich nog voor het incident in de tunnel bevindt, kan de tunnel gewoon uitrijden. In geval van file zou in ieder geval een deel van de voertuigen voor het incident ook geen kant meer op kunnen en toch in de rook komen te staan. Daarom is het van belang om file in de tunnel te voorkomen en stelt de tunneloperator een maatregel in bij drukte.

De gevolgen van toenemende verkeersdrukte

De verkeersdrukte neemt toe. Zeker tijdens de spitsen zien we hierdoor tijdens incidenten steeds meer verkeersdoorstromingsproblemen ontstaan. In de afgelopen tijd is er regelmatig een incident gebeurd bij het openstellen van de Oostbuis bij file. Dit probleem is in de Oostbuis groter dan in de Westbuis. Dit heeft onder andere te maken met de ligging van het diepste punt van de tunnel en met de invoeger vanuit Terneuzen. Om te voorkomen dat er bij drukte na een incident nóg een incident gebeurt, zijn er extra maatregelen nodig. In samenwerking met adviesbureau Sweco voerden we daarom een onderzoek uit. Hierin onderzochten we de meest efficiënte manier om de Oostbuis open te stellen bij file.

In een uitgebreid onderzoek analyseerden we verschillende incidentscenario’s. Er zijn meerdere scenario’s getest voor het openstellen van de Oostbuis na een incident met file. Hierbij is het belangrijk dat er geen stilstanden ontstaan in de tunnelbuis en er een veilig verkeersbeeld blijft. Uiteindelijk bleek de volgende maatregel het meest efficiënt: bij de ingang van de Oostbuis staat maatregel X-70. Deze maatregel zorgt voor een dosering van het aantal passages. Indien we met twee rijstroken tegelijk open zouden gaan, zorgt dit voor stilstanden en daardoor onveilige situaties. Verderop in de tunnel geldt vervolgens de snelheidsmaatregel 80-80. Deze maatregel zorgt ervoor dat het inrijdende verkeer weer snel uit elkaar rijdt. Zo ontstaat er voldoende ruimte om veilig en vlot de weg te vervolgen!