N.V. Westerscheldetunnel Meer WST
Blijf op de hoogte Blijf op de hoogte van de actuele verkeersinformatie

Pech in de tunnel; Daar sta je dan…

“Net als ik rijden ook veel mensen regelmatig door de tunnel. En natuurlijk is ook ‘pech in de tunnel’ weleens onderwerp van gesprek op een verjaardag geweest. ‘Daar wil je echt niet stilstaan!’ is dan steevast de conclusie”, vertelt Stefanie Fassaert. “Toch overkwam het me.”

Stefanie heeft het nog vers in haar geheugen. “Tijdens de ochtendspits op woensdag 8 januari 2020 reed ik met mijn vriend Dennis mee. We wonen in Hulst en werken allebei in Middelburg, dus we carpoolen regelmatig. We reden een paar minuten in de tunnel toen de snelheid van de auto terugliep. Toen we steeds langzamer begonnen te rijden, werd de rechterrijstrook afgekruist en de maximumsnelheid op de andere strook teruggebracht naar 50 kilometer per uur. Bij een hulppost zette Dennis de auto stil.”

“Ik stapte uit, opende de hulppost en nam de telefoon op. Vrijwel onmiddellijk kreeg ik een operator aan de lijn. Die was erg vriendelijk en stelde me gerust. Hij zag ons, dat voelde goed.” gaat Stefanie verder. “De operator zei dat hulp onderweg was. Daar hebben we buiten de auto op gewacht. Voor mijn gevoel duurde dat heel lang met al die voorbij rijdende auto’s. In de praktijk was het misschien maar tien minuten.”

“Toen de tunnelwacht ter plaatse was, werd de tunnel afgesloten. We voelden ons erg opgelaten. We weten hoe vervelend het kan zijn om voor een dichte tunnel te staan”, vertelt de Hulsterse verontschuldigend. “Uiteindelijk heeft de tunnelwacht onze auto uit de tunnel gesleept en naar de K+R-strook gebracht. De wegenwacht was al gebeld. Helaas kon die ons alleen helpen aan vervangend vervoer. Door een kapotte distributieriem was de motor in de soep gedraaid, de auto was total loss.”

“Achteraf viel het erg mee. Eerder had ik altijd zo’n gevoel van ‘het zal je maar gebeuren’. Ik heb nu ervaren dat de medewerkers van de WST heel goed weten wat ze moeten doen. We zijn prima gerustgesteld en stonden er niet alleen voor.”

Wat doet een operator bij een pechgeval?

Veiligheid

De operator is bij de WST de centrale persoon bij een incident. Marchal van Lare vertelt over zijn rol: “Voor ons heeft veiligheid de hoogste prioriteit. Veiligheid van de klant, maar ook die van onze medewerkers, de pechhulpdiensten en de overige weggebruikers.”

De procedure

Als een auto stil komt te staan in de tunnel, dan gaat in de verkeerscentrale een alarm. Tegelijk springen drie monitoren bij, die beeld geven op de situatie. De operator komt in actie. Marchal: “Eerst stellen we de situatie veilig door de rijstrook waarop het voertuig staat af te kruisen. Op de andere strook schakelen we een snelheidsbeperking in. Vervolgens zoek ik contact met de automobilist. Als deze zelf geen actie onderneemt, verwijs ik hem door middel van de omroepinstallatie naar de telefoon in de hulppost. Daarna bel ik de tunnelwacht en piket communicatie. De tunnelwacht gaat naar het pechvoertuig, piket communicatie brengt de klanten op de hoogte van de stremming via app, twitter, website, sms en e-mail. Dat alles gebeurt in een paar minuten.”

Wegslepen

Om onze dienstverlening optimaal te houden, sluiten we de tunnel zo kort mogelijk. “Als operator maak ik zo snel mogelijk de inschatting of we het voertuig zelf kunnen slepen. Als dat niet lukt bel ik een berger. In de meeste gevallen wordt gebruik gemaakt van een berger. De tunnelbuis sluit dan zodra de berger de slagboom passeert. Hij is dan een van de laatste voertuigen in de tunnel en kan daardoor vrijwel direct gaan slepen. Zodra de auto veilig buiten de tunnel staat, kan de tunnel weer zonder beperkingen open.”