N.V. Westerscheldetunnel Meer WST
Blijf op de hoogte Blijf op de hoogte van de actuele verkeersinformatie
Standaard T-Tag veelgebruikers korting
 • cat. 1
  Lengte < 6 meter en hoogte < 3 meter
  € 5,00 Standaard € 3,00 T-Tag € 2,50 veelgebruikers korting
 • cat. 2
  Lengte > 6 meter en hoogte < 3 meter
  € 7,45 Standaard € 4,50 T-Tag € 3,75 veelgebruikers korting
 • cat. 3
  Lengte < 12 meter en hoogte > 3 meter
  € 18,20 Standaard € 11,00 T-Tag € 9,10 veelgebruikers korting
 • cat. 4
  Lengte > 12 meter en hoogte > 3 meter
  € 25,00 Standaard € 15,00 T-Tag € 12,50 veelgebruikers korting
 • cat. 5
  Motoren via de kassa
  € 2,50 Standaard € 2,00 T-Tag € 1,50 veelgebruikers korting

Wat bepaalt de categorie van je voertuig?

De hoogte en lengte van het complete voertuig zijn bepalend voor de categorie-indeling. Spiegels, (schotel)antennes, aanhangers, lading, zwaailichten, koelsystemen en dergelijke worden meegerekend in de meting. Alleen fietsen op een dakdrager van een personenauto vallen buiten de meting. De hoogtegrens tussen de categorieën ligt bij 3 meter. De lengtegrens bij 6 en 12 meter.

Categorie 5 geldt alleen voor motorfietsen die via de kassalaan passeren.

Passeer je regelmatig de Westerscheldetunnel, dan kan je gebruikmaken van een t-tag: een compact apparaatje dat je tegen de voorruit van de auto plaatst en waarmee je zonder te stoppen kunt doorrijden bij de tolpoorten, 24 uur per dag. Met de t-tag krijg je een vaste korting op elke passage en de verschuldigde tol wordt automatisch afgeboekt.

Lees meer over de t-tag

Je krijgt extra korting als je als abonnee met je t-tag vaker dan 150 keer per jaar de Westerscheldetunnel passeert. Deze veelgebruikerskorting betekent nog eens 20% extra korting op het t-tagtarief. De veelgebruikerskorting:

 • geldt vanaf de 151ste passage
 • begint elk kalenderjaar weer op nul
 • wordt per passage verrekend
 • geldt per t-tag
 • geldt voor alle categorieën

Voorbeelden:

Els rijdt voor de 151ste keer met de auto en dezelfde t-tag door de tunnel. Het normale t-tagtarief categorie 1 is € 3,00. Door de veelgebruikerskorting betaalt Els vanaf nu maar € 2,50. De totale korting ten opzichte van het normale tarief van € 5,00 voor categorie 1 is € 2,50.

Jan rijdt 150 keer met dezelfde t-tag door de tunnel met zijn vrachtwagen en auto. De 151ste keer gaat hij met zijn auto met caravan. Hij valt op dat moment in categorie 2. Door de veelgebruikerskorting betaalt hij € 3,75 in plaats van € 4,50. De keer daarop rijdt hij weer met zijn vrachtwagen en dezelfde t-tag. Hij krijgt dan de veelgebruikerskorting op categorie 3 en betaalt dus € 9,10 in plaats van € 11,00.

motorrijder

Top 3 veelgestelde vragen

 • Waarom moet ik tol betalen?

  In de jaren ’90 stond Zeeland voor de keuze: een toltunnel aanleggen of tot in lengte van dagen betalen voor een veerboot. Het was een situatie vergelijkbaar met de aanleg van de Zeelandbrug. Ook daar heeft een tijdlang een tolwachter op de brug gezeten. De tolheffing is nodig om de tunnel af te betalen. De aanleg kostte 750 miljoen.

 • Wie bepaalt de hoogte van de tarieven?

  Sinds 2009 heeft Provincie Zeeland de aandelen in handen en één keer in de vier jaar bepalen Provinciale Staten de strategie van het tarievenbeleid van de N.V. Westerscheldetunnel. Tot nu toe is dit beleid steeds geënt geweest op het voltooien van de afgesproken tolperiode, dus tol heffen tot 14 maart 2033, tegen zo laag mogelijke tarieven. Met ingang van 1-1-2020 is er een tariefverlaging doorgevoerd. Voorbeeld: In categorie 1 (personenauto) met t-tag is het tarief verlaagd van € 3,80 naar € 3,00. Het tarief voor veelgebruikers in die categorie is verlaagd van € 3,05 naar € 2,50.

 • Hoe verhoudt het tarief zich voor campers tot een auto met caravan?

  De vier verschillende tolcategorieën zijn gebaseerd op de hoogte en de lengte van voertuigen. Het verschil tussen categorie 1, 2, 3 en 4 zit in de hoogte en lengte van het complete voertuig. Als de hoogte lager is dan 3 meter dan val je in categorie 1 of 2. Een personenwagen met caravan valt in categorie 2. Er zijn campers die in categorie 1 vallen (korter dan 6 meter en ook lager dan 3 meter). Daarnaast zijn er ook campers die in categorie 2 vallen (lager dan 3 meter en langer dan 6 meter). Tot slot zijn er campers (meestal met slaapruimte bovenin) die in categorie 3 vallen (hoger dan 3 meter). De laatste groep campers betaalt dus meer dan een auto met caravan.

Alle veelgestelde vragen