N.V. Westerscheldetunnel Meer WST
Blijf op de hoogte Blijf op de hoogte van de actuele verkeersinformatie
Lengte doorsnede Sluiskiltunnel
34 meter onder N.A.P.
11 meter diameter van tunnelbuis
24 uur per dag toezicht
 • De Sluiskiltunnel is 1330 meter lang.
 • De Sluiskiltunnel is een autoweg met een maximumsnelheid van 100 km/u.
 • Het diepste punt ligt 34 meter onder N.A.P.
 • De twee tunnelbuizen hebben elk een diameter van 11 meter.
 • In elke tunnelbuis zijn twee rijstroken van 3,5 meter breed.
 • De Sluiskiltunnel is bestemd voor auto’s, motoren en vrachtverkeer. Landbouwverkeer gaat via de brug van Sluiskil.
 • Het voertuig mag niet hoger zijn dan 4,3 meter.
 • De in- en uitritten van de tunnelbuizen hebben een hellingsvlak van 4,5%.
 • De tunnel ligt onder het Kanaal van Gent naar Terneuzen.
 • Het tunneltracé is een onderdeel van de N62. Aan de westzijde van tunnel is de N61 bij Hoek aangesloten op de N62. Aan de oostzijde van het kanaal sluit de nieuwe weg aan op de N62 (Tractaatweg) richting België.
 • De tunnel ligt ongeveer 200 meter ten zuiden van de bestaande brug bij Sluiskil.
 • De totale lengte van het tunneltracé bedraagt circa 6 kilometer.
 • De tunnelwand is voorzien van 15.000 m² witte beplating.
 • De tunneloperator waakt 24 uur per dag.
 • Er zijn twee buizen met 6 dwarsverbindingen, om de 250 meter.
 • Om de 50 meter is er een hulppost, in totaal zijn er 52 hulpposten.
 • Er zijn 35 camera’s, 24 ventilatoren, 52 ‘Alarm stap uit’-borden, 416 verlichtingspunten, 184 detectielussen in het asfalt en 104 luidsprekers van de omroepinstallatie.
 • 2% afsluitingen vanwege bijvoorbeeld onderhoud of onverwachte gebeurtenissen, zoals ongelukken of voertuigen met pech.

Top 4 veelgestelde vragen

 • Hoeveel voertuigen rijden dagelijks door de tunnel?

  Er rijden per dag gemiddeld 17.000 voertuigen door de Sluiskiltunnel.

 • Wie is de eigenaar van de Sluiskiltunnel?

  Provincie Zeeland is de eigenaar van de Sluiskiltunnel. De N.V. Westerscheldetunnel is in opdracht van de provincie verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud en het verkeers- en incidentmanagement van de Sluiskiltunnel. Wij hebben unieke kennis en ervaring op dit gebied.

 • Wordt er tol geheven op deze tunnel?

  Nee, de Sluiskiltunnel is tolvrij.

 • Welke radiozenders kan ik ontvangen in de tunnel?

  Deze radiostations kun je ontvangen in de Westerscheldetunnel en de Sluiskiltunnel.

  In geval van een calamiteit kan de tunneloperator inbreken op alle radiozenders die te ontvangen zijn in de tunnel. De tunneloperator kan weggebruikers via de radio informeren over bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld een snel naderende ambulance.