N.V. Westerscheldetunnel Meer WST
Blijf op de hoogte Blijf op de hoogte van de actuele verkeersinformatie
-49% CO2-uitstoot in 2033
Kabelkanaal

In 2020 zijn we begonnen om de straatverlichting aan te passen en te onderzoeken hoe we de verlichting in het kabelkanaal en onze technische ruimtes kunnen aanpassen om energie te besparen. Daarnaast zal de klimaatinstallatie in ons kantoor Zuid na 17 jaar vervangen worden waarbij de gasaansluiting verdwijnt.

De auto’s van de tunnelwachten gaan over op blauwe diesel. Dat is brandstof gemaakt uit hernieuwbare en duurzame grondstoffen. Daarmee brengen we de CO2-uitstoot terug met 90%. Verder vervangen we onze leaseauto’s stap voor stap door elektrische auto’s.

Ventilator

De ventilatoren in de tunnels draaien normaal op ‘natuurlijke trek’, dat is de rijwind van het verkeer. De motoren van de tunnels gaan pas aan bij rookontwikkeling of een incident. Echter de motoren moeten regelmatig draaien om roest door vocht te voorkomen. Door een aanpassing in de software laten we de motoren minder vaak draaien maar wel genoeg om roest te voorkomen. Met die aanpassing besparen we 200.000 kilowatt. Dat is een gemiddeld jaarverbruik van 4 huishoudens.

Voor mogelijke energiebesparing op de tunnelverlichting zal eerst een lang en uitgebreid onderzoek plaatsvinden. Dit onderzoek gaat niet alleen om besparing van energie, maar ook om veiligheid en beleving van de weggebruiker. In dit onderzoek zetten we onder andere verkeerspsychologen in, voeren testen uit en kijken we wat het technisch betekent om verlichting te vervangen. Dit onderzoek zal zeker 2 tot 2,5 jaar in beslag nemen, waarbij de uitkomsten doorslaggevend zullen zijn in wat we gaan veranderen, wanneer en wat het precies gaat opleveren.

Wij gaan ook kijken naar de mogelijkheden om zelf energie op te wekken. Dit kan door zonnepanelen te plaatsen op het hoofdkantoor, kantoor Zuid en Noord en de loods, maar ook onderzoeken we mogelijkheden hiervoor rondom ons tracé en de omgeving. Onze betrokkenheid bij de omgeving vertaalt zich verder in onze deelneming aan het Zeeuws Klimaatfonds. Daarmee dragen we bij aan het realiseren van duurzame energieprojecten in Zeeland.