N.V. Westerscheldetunnel Meer WST
Blijf op de hoogte Blijf op de hoogte van de actuele verkeersinformatie

De WST sluit zich aan bij de door de VN vast gestelde doelen voor 2015-2030; de ‘Sustainable Development Goals’ (SDG’s), de opvolgers van de Millenniumdoelen. De duurzame ontwikkelingsdoelen die aansluiten bij de WST zijn:  betaalbare en duurzame energie (7), duurzame consumptie en productie (12), klimaatverandering aanpakken (13) en behoud biodiversiteit (15). Het belangrijkste thema in onze duurzaamheidsvisie is het timmeren aan een CO2-neutrale toekomst door vermindering van ons energieverbruik, omdat onze organisatie meest geëigend is om daarin de grootste slag te maken voor mens en milieu. Ons doel: -49% CO2-uitstoot in 2033.