N.V. Westerscheldetunnel Meer WST
Blijf op de hoogte Blijf op de hoogte van de actuele verkeersinformatie

Een onderhoudsnacht in de Westerscheldetunnel begint met een afsluiting. Dat is nodig om het tegenverkeer in te stellen. Daarna rijdt het verkeer in beide richtingen door dezelfde tunnelbuis. In de afgesloten tunnelbuis wordt tot 03.30 uur gewerkt.

Het instellen van tegenverkeer doen we van 20.30 tot 21.00 uur. Dat half uur hebben we nodig om de wegafzetting te plaatsen en de Verrijdbare Vangrail (VeVa) op zijn plaats te rijden.

Tijdens een onderhoudsnacht is het druk in de tunnel. Er zijn dan zo’n 60 mensen aan het werk. Samen werken ze een onderhoudslijst af. Werkzaamheden die regelmatig terugkeren zijn:

 • Schoonmaken van borden en belijning
 • Controleren van verlichting
 • Tegels wassen
 • Testen en controleren van installaties
 • Repareren van schades
 • Verhelpen van storingen

Het maandelijks onderhoud in de Westerscheldetunnel is altijd in de nacht van dinsdag op woensdag. Hier hebben we bewust voor gekozen. Zo kan onze onderaannemer op maandag alle werkzaamheden voor de onderhoudsnacht nog doornemen. Daarnaast is de nacht van dinsdag op woensdag de minst drukke qua verkeer, wat gunstig is voor het instellen van tegenverkeer.

 

Top 5 veelgestelde vragen

 • Waar vind ik een overzicht met geplande werkzaamheden?

  Ruim een jaar van tevoren maken we bekend wanneer er onderhoud is in de Westerscheldetunnel, de Sluiskiltunnel of aan het tracé. Je vind onze onderhoudskalender op onze website en in onze app WSTVerkeer. Meer informatie over het gepland onderhoud vind je onder het kopje onderhoud.

  Daarnaast plaatsen wij onze onderhoudswerkzaamheden ook in Melvin. Dit is een landelijke applicatie van de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW). Ook gemeenten, het waterschap en de Provincie Zeeland zetten hun onderhoudskalender in dit systeem, zodat niet alleen wegbeheerders maar ook weggebruikers precies weten waar en wanneer er aan de weg gewerkt wordt.

 • Zijn er ook vaste omleidingsroutes?

  Er zijn vaste omleidingsroutes die worden ingezet als de tunnel of een tunnelbuis geblokkeerd is, bijvoorbeeld na een ongeval. Het betreffende U-nummer wordt dan gecommuniceerd en het verkeer kan de blauwe borden met het nummer volgen om via de ingestelde omleiding alsnog op de bestemming te komen.

  Voor de Westerscheldetunnel: er zijn drie vaste omleidingsroutes, c.q. uitwijkroutes, gekoppeld aan de weg van de Westerscheldetunnel. Dat zijn U21 (richting Vlissingen-Antwerpen), U9 (richting Antwerpen-Vlissingen) en U10 (Calamiteitenroute DOW).

  Voor de Sluiskiltunnel: er is een vaste omleidingsroute over de brug van Sluiskil als de Sluiskiltunnel afgesloten is. Deze worden aangegeven in westelijke richting middels U65 (richting Hoek / Westerscheldetunnel) en in oostelijke richting middels U64 (richting Terneuzen / Gent).

 • Waarom wordt er geen blokverkeer ingesteld bij een lange stremming?

  De N.V. Westerscheldetunnel heeft in 2012 onderzoek laten doen naar het toepassen van blokverkeer om files bij langdurige stremmingen te voorkomen c.q. op te lossen. Blokverkeer wil zeggen dat het verkeer afwisselend door dezelfde beschikbare tunnelbuis gaat: eerst wordt gedurende een bepaalde periode het verkeer in de ene richting doorgelaten, daarna gedurende een bepaalde periode in de andere richting. Beide richtingen krijgen dan dus de kans om te passeren, hetzij slechts gedurende een bepaalde tijdsspanne.

  Vanwege de lengte van de Westerscheldetunnel (6,6 kilometer) is de tijd die nodig is om een tunnelbuis ‘leeg’ te rijden en het verkeer vanuit de andere richting op te starten echter relatief lang. Idealiter zou er daardoor sprake moeten zijn van een situatie van minimaal 1 uur verkeer uit de richting Terneuzen en 1 uur uit de richting Borsele. Alleen zo kan een substantieel deel van het wachtende verkeer doorgelaten worden. Dit zorgt echter in Zeeuws-Vlaanderen voor problemen, omdat met name in de spits de verkeerssituatie in Terneuzen ontwricht raakt. Zodoende blijft bij langere afsluitingen (langer dan 1,5 uur) alleen de mogelijkheid over om verkeer om te leiden via Antwerpen.

  De omleidingen naar Antwerpen worden vanaf het tracé aangegeven met U-borden (U09 en U21). Daarnaast wordt gecommuniceerd via Twitter, de app WSTVerkeer, e-mail en SMS om weggebruikers op de hoogte te stellen en te houden. Ook op de hoogte blijven? Lees hier meer.

 • Hoe ontstaan ijspegels in de Westerscheldetunnel en wanneer worden die verwijderd?

  Tijdens winters weer kan bevriezing van lekkend water of vochtige lucht in de Westerscheldetunnel zorgen voor ijspegels. De ijspegels komen voornamelijk voor in de Oostbuis (richting Zuid-Beveland). Dit is een gevolg van opwarming door de zon enerzijds en het ontbreken van bebouwing bij de tunnelinrit anderzijds. De Westerscheldetunnel is een boortunnel. Hierdoor is de tunnel gevoeliger voor kleine lekkages dan een afgezonken tunnel. Er treedt met name ijspegelvorming op in de tunnelinrit. Het inrijdende verkeer in de tunnel veroorzaakt namelijk een luchtstroom met een temperatuur lager dan nul graden Celsius. Deze luchtstroom wordt verderop in de tunnel opgewarmd door de constante temperatuur die onder de grond in de tunnel heerst. In het midden van de Westerscheldetunnel heerst een temperatuur van ongeveer twaalf tot vijftien graden Celsius.

  De lengte van de ijspegels kan oplopen tot ruim een meter waardoor een enorm gewicht ontstaat. Door veranderende weersomstandigheden kunnen de ijspegels afbreken en dat is gevaarlijk voor het verkeer. Daarom worden de ijspegels regelmatig verwijderd. Het verwijderen van de ijspegels gebeurt zoveel mogelijk buiten de spitsuren.

 • Waarom kan breedtetransport niet passeren tijdens een onderhoudsnacht?

  Transport breder dan 3 meter kan tijdens het maandelijks onderhoud in de Westerscheldetunnel niet passeren tussen 20.30 en 04.00 uur. Doordat het verkeer in beide richtingen door één tunnelbuis passeert tijdens het onderhoud, blijft er per rijstrook niet voldoende ruimte over voor deze voertuigen.

  Ook bij werkzaamheden op het tracé waarbij het nodig is om tegenverkeer in te stellen, kan transport breder dan 3 meter niet passeren. In onze onderhoudskalender kun je zien om welke werkzaamheden het gaat.

Dit vind je misschien ook wel interessant?

Wat gebeurt er tijdens het maandelijks onderhoud?
Waarom wordt bij een incident in de tunnel geen tegenverkeer ingesteld?