N.V. Westerscheldetunnel Meer WST
Blijf op de hoogte Blijf op de hoogte van de actuele verkeersinformatie

Dit nieuws doet best wat stof opwaaien, zowel intern als extern. Dat de Westerscheldetunnel eerder dan 2033 tolvrij zou worden, wisten we al langer. Dat er nu een datum aan gekoppeld is, betekent dat de WST met een aantal zaken aan de slag gaat.  

De N.V. Westerscheldetunnel blijft tot 14 maart 2033 bestaan. Dit betekent dat een groot deel van het personeel werkzaam blijft. De aankomende tijd wordt gebruikt om na te gaan welke gevolgen dit heeft voor de tolgaarders en medewerkers van Movenience (de dochteronderneming die gaat over de t-tags). Meer over de indeling van het Tolplein en de bijbehorende bezetting wordt in de komende maanden duidelijk. 

Vragen over de t-tag, zoals bijvoorbeeld wanneer en hoe deze kunnen worden ingeleverd, worden op een later moment beantwoord.