N.V. Westerscheldetunnel Meer WST
Blijf op de hoogte Blijf op de hoogte van de actuele verkeersinformatie

De werkzaamheden starten op dinsdag 31 mei om 20.30 uur en duren tot 04.00 uur woensdagochtend 1 juni, of korter indien mogelijk. Het verkeer wordt via Antwerpen omgeleid. Tijdelijke gele verkeersborden geven de adviesroute aan.

Eén keer per jaar is het nodig om de Westerscheldetunnel volledig af te sluiten voor groot onderhoud. Dit jaar inspecteren we onder andere de overkapping op het Tolplein en voeren we in de tunnel zelf de jaarlijkse calamiteiten- en evacuatietest uit.

Voor het groot onderhoud is het nodig dat de beide tunnelbuizen en de tunnelwegen vrij zijn van verkeer. We kiezen er voor om de tunnel in de avond- en nachturen af te sluiten, zodat zo min mogelijk mensen hinder ondervinden.

Tijdens deze totaalafsluiting wordt ook een calamiteitenoefening gehouden. Deze wordt elke twee jaar gehouden samen met de Veiligheidsregio Zeeland en de hulpdiensten (politie, brandweer en ambulance) om samenwerking, procedures en de tunneltechniek te testen. Het hele proces van melden van een ongeval, communicatie, samenwerken en afstemmen wordt geoefend.