N.V. Westerscheldetunnel Meer WST
Blijf op de hoogte Blijf op de hoogte van de actuele verkeersinformatie

Bijvoorbeeld: een voertuig in categorie 1 betaalt vanaf 1 januari met t-tag € 3,00 in plaats van € 5,00. Motorrijders met een t-tag of m-tag krijgen per 1 januari een korting van 20% op het standaardtarief, voor motoren is de veelgebruikerskorting 40% van het standaardtarief.

Abonnees die vaker dan 150 keer per jaar door de Westerscheldetunnel rijden en daarbij gebruik maken van hun t-tag of m-tag, krijgen een veelgebruikerskorting. Per 1 januari 2020 gaat de korting van de veelgebruiker van 39% naar 50% van het standaardtarief.

De veelgebruikerskorting:

  • geldt vanaf de 151e passage
  • de telling begint elk kalenderjaar opnieuw
  • wordt per passage verrekend
  • geldt per t-tag of m-tag
  • geldt voor alle categorieën

Klik hier voor meer informatie over de tarieven.

Gratis naar de overkant van de Westerschelde? Bijvoorbeeld voor familiebezoek, winkelen of dagje uit? Jaarlijks zijn er zes tolvrije dagen waarop iedereen de tunnel kan passeren zonder tol te betalen. Schrijf de volgende data in je agenda, want de tunnel is tolvrij op 25 januari, 29 februari, 25 april, 12 september, 31 oktober en 28 november.