N.V. Westerscheldetunnel Meer WST
Blijf op de hoogte Blijf op de hoogte van de actuele verkeersinformatie

Aan de oefening doen meerdere hulpdiensten mee, zoals brandweer, politie en ambulancedienst. Om een goede samenwerking tussen de hulpdiensten mogelijk te maken wordt het incident in GRIP 1 afgehandeld. Er komt dan een coördinatie-unit bij de tunnel te staan waarin de officieren van dienst van de verschillende hulpdiensten met elkaar kunnen overleggen.

De situatie wordt zo echt mogelijk nagebootst, omdat hulpverleners dat in hun dagelijks werk ook kunnen tegenkomen. Aan de oefening doen daarom ook diverse figuranten en acteurs mee. De acteurs zijn opgeleid om allerlei slachtoffersituaties na te kunnen bootsen. Dat doen ze door zichzelf te schminken, maar ook door toneel te spelen. Veel verwondingen zijn niet van echt te onderscheiden.

Trainen en oefenen belangrijk

Goed voorbereid zijn op een eventuele ramp of crisis houdt in dat alle betrokken hulpverleners en organisaties goed opgeleid, getraind en geoefend zijn. Ze moeten ieder mogelijk scenario aankunnen en goed met elkaar samenwerken. Om dat te bereiken voert Veiligheidsregio Zeeland jaarlijks een oefenplan uit. Eens in de vier jaar is er een oefening in de Sluiskiltunnel. Oefeningen worden bekeken door interne (en soms externe) waarnemers om van te leren. Verbeterpunten worden intern en met relevante crisispartners besproken.

Tunnel afgesloten

De Sluiskiltunnel is vanaf 19.00 uur in beide richtingen afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de brug. De oefening start om 20.00 uur en eindigt rond 22.00 uur. Vanaf 01.00 uur is de tunnel weer geopend voor het verkeer.