N.V. Westerscheldetunnel Meer WST
Blijf op de hoogte Blijf op de hoogte van de actuele verkeersinformatie

De uitkomsten van het onderzoek wijzen richting de druk van de bovenliggende grond, het gebruikte ringvoegmateriaal tijdens de bouw en onvoldoende wapening in de segmenten. Het onderzoek herbevestigt dat de tunnel veilig en stabiel is. In het tweede kwartaal van 2024 kan duidelijkheid worden gegeven over hoe en wanneer het herstel wordt uitgevoerd.

Aantal omstandigheden oorzaak schade

Het meest waarschijnlijk is dat een aantal omstandigheden gezamenlijk hebben geleid tot de betonschade. De belangrijkste aspecten zijn de grondlaag op de schadelocatie, die extra veel druk uitoefent op de tunnelbuis. Daarnaast heeft de keuze voor ander ringvoegmateriaal tijdens de bouw van de tunnel geleid tot grotere krachten op de schadelocatie dan gedacht. De tunnelringen waren daar vanwege onvoldoende wapening niet in staat om de druk zonder schade op te vangen. Tijdens inspecties in het overige deel van de Oostbuis en in de gehele Westbuis is geen verdere schade gevonden. 

Monitoring blijft actief

De in september geplaatste vervormingsmeters laten zien dat er sprake is van geringe vervorming van de tunnelringen. De monitoring door de scheurwijdte-meters toont aan dat er sprake is van geringe beweging van de scheur en breuk, mede onder invloed van het getij en de temperatuur in de tunnel. De onderzoeken tonen aan dat de tunnel veilig is en in staat is om de gevolgen van de betonschade op te vangen. Deze conclusie biedt tijd en ruimte om te werken aan het plan voor herstel. De monitoring blijft actief totdat de betonschade is hersteld. 

Plan voor herstel

Op termijn moet de betonschade in de Oostbuis hersteld worden om de veiligheid en levensduur van de tunnel te blijven waarborgen. Het team van experts doet de komende maanden gericht aanvullend onderzoek en werkt aan een plan voor het herstel. In het tweede kwartaal van 2024 verwacht de N.V. Westerscheldetunnel dat bekend is hoe en wanneer het herstel wordt uitgevoerd.   

Meer informatie?

Wil je meer weten over de schade in de Westerscheldetunnel? Bekijk dan onze speciale informatiepagina.