N.V. Westerscheldetunnel Meer WST
Blijf op de hoogte Blijf op de hoogte van de actuele verkeersinformatie

De werkzaamheden starten op dinsdag 28 mei om 19.30 uur en duren tot 05.00 uur woensdagochtend 29 mei, of korter indien mogelijk. Het verkeer wordt via Antwerpen omgeleid. Tijdelijke gele verkeersborden geven de adviesroute aan.

Totaalafsluiting 2019

Eén keer per jaar is het nodig om de Westerscheldetunnel volledig af te sluiten voor groot onderhoud. Dit jaar vinden er asfaltwerkzaamheden plaats op het tracé en voeren we in de tunnel zelf de jaarlijkse calamiteiten- en evacuatietest uit.

Voor het groot onderhoud is het nodig dat de beide tunnelbuizen en de tunnelwegen vrij zijn van verkeer. We kiezen er voor om de tunnel in de avond- en nachturen af te sluiten, zodat zo min mogelijk mensen hinder ondervinden.

Meer info

De totaalafsluiting is bedoeld voor het (verplicht) testen van alle veiligheidssystemen in de tunnel. Daarnaast sparen we alle werkzaamheden op waarvoor de tunnel, het Tolplein en het tracé verkeersvrij moeten zijn. We kijken dan bijvoorbeeld het hele elektrische systeem na. We kunnen dan de spanning er even helemaal afhalen. Ook testen we het calamiteitensysteem en inspecteren we het asfalt. Daarnaast krijgt het Tolplein een grote schoonmaakbeurt.