N.V. Westerscheldetunnel Meer WST
Blijf op de hoogte Blijf op de hoogte van de actuele verkeersinformatie

Tijdens de afsluiting is groot onderhoud uitgevoerd op het Tolplein en langs het tracé. Zo’n grote afsluiting doen we één keer per jaar. Alle onderhoudswerkzaamheden waarvoor de tunneltracé autovrij moet zijn, sparen we op voor deze ene nacht. We kijken bijvoorbeeld het elektrische systemen na, omdat het dan mogelijk is om de spanning er even af te halen. En het Tolplein krijgt een grondige schoonmaakbeurt. Helaas konden de asfaltwerkzaamheden niet doorgaan, vanwege het slechte weer.

Ook wordt er elk jaar een calamiteiten- en evacuatietest uitgevoerd in de tunnel. We controleren dan of deze test naar behoren verloopt. Zo werd er geluisterd of alle omroepen werken, (ook via de radio) of alle verkeerslichten en bebording de juiste info tonen, of alles goed werkt  om de afwikkeling van incidenten voor de tunnelgebruiker en de hulpdiensten correct af te kunnen handelen.  Denk daarbij aan de instructie van tunnelgebruikers maar ook het openen van slagbomen en in gebruik stellen van voorzieningen voor de brandweer.. Werkt er iets niet naar behoren? Dan lossen we dat natuurlijk zo snel mogelijk op.

Het was een strakke planning, maar alle werkzaamheden zijn volgens plan uitgevoerd en stipt om 05.00 uur ging de tunnel weer open voor het verkeer.