N.V. Westerscheldetunnel Meer WST
Blijf op de hoogte Blijf op de hoogte van de actuele verkeersinformatie

Bij het onderhoud was er een strakke planning want er moest veel gebeuren. In de tunnel werd de jaarlijkse calamiteiten- en evacuatietest uitgevoerd. Zo werd er geluisterd of alle omroepen werken (ook via de radio), of alle verkeerslichten de juiste info tonen, of alles goed werkt bij de dwarsverbinding etc. Dat werkte allemaal naar behoren!

Op het tracé werd vooral gewerkt aan het asfalt. Verder zijn er reparaties en controles op diverse plekken uitgevoerd en zijn er voorbereidingen getroffen voor de nieuwe hoogspanningslijn. Ook zijn er veel schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd, zoals op het Tolplein, de overkapping en loopbrug, en op diverse plekken, de camera’s, portalen, drips, hoogtedetectie, hectometerborden etc. Het zwerfvuil werd ook opgeruimd.

Tegelijkertijd werd er gisteravond een multidisciplinaire calamiteitenoefening gehouden in samenwerking met de Veiligheidsregio Zeeland. Er werd een grootschalig ongeval in de Oostbuis nagespeeld met onze collega’s en hulpdiensten (brandweer, ambulancedienst, politie), lotus-slachtoffers en figuranten om de oefening zo realistisch mogelijk te maken. Het doel was om samenwerking, procedures en de tunneltechniek te testen en oefenen. Dat is gelukt want de oefening is succesvol verlopen!

Rond 04.00 uur ging de tunnel weer open voor verkeer.