N.V. Westerscheldetunnel Meer WST
Blijf op de hoogte Blijf op de hoogte van de actuele verkeersinformatie

Door het onderbrengen van de Westerschelde Ferry binnen de WST-organisatie krijgt de Westerschelde Ferry een robuustere organisatievorm en profiteert van de kennis en kunde van de WST. Sinds september 2018 voorziet de WST samen met dochteronderneming Movenience in een interim-directie van de Westerschelde Ferry. De afgelopen tijd zijn stappen gemaakt in het aanbrengen van meer structuur in de organisatie, vernieuwen en verbeteren van faciliteiten en upgraden van de uitstraling en beleving van de Westerschelde Ferry.

Gedeputeerde Harry van der Maas: “Bij de Westerscheldeferry is de afgelopen tijd veel geïnvesteerd als het gaat om de bedrijfsvoering. Ook hebben we een impuls gegeven aan de beleving aan boord van de schepen. Door het onderbrengen van de Westerscheldeferry bij de organisatie Westerscheldetunnel, versterken we de organisatie met kennis en kunde en dat biedt ook schaalvoordelen. Ik ben blij dat we daarmee de kwaliteit van de verbinding voor inwoners en toeristen nog verder kunnen vergroten.”

De komende tijd wordt onderzocht hoe het onderbrengen van Westerschelde Ferry het beste vormgegeven kan worden. Hiervoor maakt de organisatie een meerjarenplan dat dit najaar wordt voorgelegd aan Provinciale Staten.