N.V. Westerscheldetunnel Meer WST
Blijf op de hoogte Blijf op de hoogte van de actuele verkeersinformatie

Om files te voorkomen en de verkeersveiligheid te verbeteren, komt onder de Innovatieweg, ter hoogte van het nieuwe Maintenance Valuepark, een fietstunnel. Naast de Provincie Zeeland, DOW, Valuepark Terneuzen en de gemeente Terneuzen leveren ook wij een financiële bijdrage aan de realisatie ervan. Waarom we dat doen terwijl het niet ons tracé is? Dat leggen we je graag uit.

Mede door de komst van het Maintenance Value Park en het toenemend aantal medewerkers bij DOW, is de verkeersdrukte op de Westerscheldetunnelweg in de ochtend- en avondspits flink toegenomen. Afgelopen winter en voorjaar leidde dit regelmatig tot files en verkeersonveilige situaties op de rotonde en op onze weg. De verwachting is dat het aantal weggebruikers in de toekomst in deze omgeving alleen nog maar toeneemt. Daarom is een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke maatregelen.

Vlotter en veiliger

Eén van de oplossingen om de verkeersveiligheid te verbeteren is de aanleg van een fietstunnel onder de Innovatieweg. Dit is nodig omdat in de huidige situatie fietsers bij de rotonde oversteken, wat zorgt voor lange wachtrijen voor de rotonde en onveilige situaties. Door de komst van de fietstunnel stroomt het verkeer beter door, wat direct ten goede komt aan de verkeersafwikkeling en -veiligheid op de Westerscheldetunnelweg. Dat laatste is dan ook precies de reden dat wij een financiële bijdrage leveren voor deze fietstunnel. Voor een betere doorstroming op ons tracé én een veilige infrastructuur voor alle weggebruikers.

“De rotonde, fietsoversteekplaats en ons tracé zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Stropt het bij de rotonde op dan merk je direct de toenemende drukte op onze weg. Ik ben blij dat alle betrokken partijen hun steentje bijdragen om dit knelpunt aan te pakken.”

Harald Schoenmakers, algemeen directeur N.V. Westerscheldetunnel

Meer maatregelen

De kosten voor de fietstunnel worden ingeschat op 800.000 euro. Provincie Zeeland neemt de helft van dit bedrag voor haar rekening en de andere partijen dragen ieder een ton bij. Naast de aanleg van de fietstunnel worden ook andere maatregelen uit het onderzoek opgepakt om de doorstroming te verbeteren. Zo stimuleert DOW haar medewerkers intensief om op de fiets naar het werk te komen of te carpoolen en hebben wij deze zomer tussen de Noordbuis van de Sluiskiltunnel en de Oostbuis van de Westerscheldetunnel een filemeldsysteem geïnstalleerd.