N.V. Westerscheldetunnel Meer WST
Blijf op de hoogte Blijf op de hoogte van de actuele verkeersinformatie

Afgelopen jaar is het aantal passages met 5,3% gegroeid ten opzichte van 2017. Het aantal passages bedroeg 7.565.315 in 2018, versus 7.184.988 in 2017. Gemiddeld waren dat 20.727 passages per dag. In de categorieën drukste dag, drukste week en drukste maand ooit, zijn net als vorig jaar records gebroken. De drukste dag was woensdag 9 mei, de drukste week was week 26 en de drukste maand was augustus.

Als we kijken naar de groei per voertuigcategorie, dan vond de grootste groei in absolute zin plaats in categorie 1 personenauto’s. In totaal passeerden er in 2018 277.574 meer personenauto’s dan in 2017 (+4,7%). Het vrachtverkeer (categorie 4) groeide procentueel fors (met +11%) en was daarmee goed voor 8,4% van alle passages.

Op de drukste dag van 2018, woensdag 9 mei 2018, passeerden er 29.218 voertuigen. Dit had te maken met vakantieverkeer voor Hemelvaart. De drukste week was week 26 (de laatste week van juni) met 162.477 passages en de drukste maand was augustus met 687.001 passages. Op vrijdag 2 november passeerde de 90-miljoenste klant sinds de opening in 2003.

De toename van het aantal passages in 2018 is een combinatie van meerdere factoren. De economische ontwikkeling, de toename van bedrijvigheid in de Zeeuwse havens en de groei van het toerisme uit België spelen een duidelijke rol. Daarnaast heeft de verbeterde infrastructuur rondom de Westerscheldetunnel met in het zuiden de Sluiskiltunnel en de vernieuwde Tractaatweg en in het noorden de verdubbelde Sloeweg ook zeker invloed op de groei.

Het boekje 2018 in feiten en cijfers is hier te lezen.