N.V. Westerscheldetunnel Meer WST
Blijf op de hoogte Blijf op de hoogte van de actuele verkeersinformatie

Eerst is de Oostbuis aan de beurt. Hier worden grote oppervlaktes tussen de 40 en 80m2 vrijgemaakt om nieuwe hittewerende bekleding aan te brengen. Dit laatste wordt op een later moment gedaan. Deze week worden alvast eventuele lekkages verholpen, zodat deze op tijd hersteld zijn. Als we in de Oostbuis klaar zijn, voeren we dezelfde werkzaamheden uit in de Westbuis.

Herstelwerkzaamheden al jaren aan de gang

De herstelwerkzaamheden aan de hittewerende bekleding zijn al een aantal jaren aan de gang, omdat vanwege veroudering de dikte van deze laag niet overal meer voldoende meer is. Om deze weer op de juiste dikte te brengen moet de oude laag volledig verwijderd worden tot op het beton. Door deze werkzaamheden te combineren met de onderhoudsnachten voor de verlichting kunnen we efficiënt werken en ondervindt je als passant hier geen extra hinder van.

Afspraken brandweer

Gedurende deze weken is er dus op verschillende plekken in de tunnel geen hittewerende bekleding voor een korte periode. Dat betekent dat wij met de brandweer afspraken maken om de veiligheid te borgen, mocht er brand uitbreken op één van deze locaties. Iedere dag delen wij een update met de brandweer en geven wij de precieze locaties van de ontbrekende bekleding door. De brandweer weet dan altijd over welke locaties het gaat.