N.V. Westerscheldetunnel Meer WST
Blijf op de hoogte Blijf op de hoogte van de actuele verkeersinformatie

In het draaiboek adviseert de werkgroep om het scenario van schaduwtol te volgen als in een nieuw kabinet wordt besloten tot het zo spoedig mogelijk tolvrij maken van de Westerscheldetunnel. In dit scenario betaalt het Rijk in feite de tol aan de N.V. Westerscheldetunnel in plaats van de gebruikers.

Het afschaffen van tol zal naar verwachting leiden tot een toename van het verkeer op ons tracé en tot gewijzigde verkeersstromen op omliggende (hoofd-)wegen. Aan de hand van een verkeersmodel zullen de effecten op het betreffende verkeersnetwerk in kaart worden gebracht. Afhankelijk van de uitkomsten daarvan, moeten mogelijk maatregelen worden getroffen op het gebied van milieu (stikstofdepositie, luchtkwaliteit, geluidshinder) en verkeersveiligheid. Dit kan aanzienlijke aanvullende kosten opleveren en kan flink wat tijd in beslag nemen. Daarom is het nu ook nog niet mogelijk om een concrete datum te communiceren; de datum kan tussen 1 januari 2023 en half juli 2025 liggen. Verder moeten, voordat de tunnel tolvrij gemaakt kan worden, aanvullende acties worden ondernomen, zoals het opstellen van een bestuursovereenkomst tussen de N.V. Westerscheldetunnel, het Rijk en de provincie Zeeland, afstemming met de Belastingdienst en het opstellen van een sociaal plan.

Het draaiboek is aangeboden aan de formateur. Bij de formatie zal besloten moeten worden of de tol vervroegd afgeschaft zal worden en of dan ook de uitgangspunten van het draaiboek worden overgenomen.

Het complete draaiboek kan je hier lezen.