?>

Tolvrije dagen

In 2017 heeft de Westerscheldetunnel zes tolvrije zaterdagen.

Tolvrije dagen 2017

In 2017 hoeft u voor de Westerscheldetunnel op de volgende zaterdagen geen tol te betalen: 28 januari, 25 februari,
8 april, 9 september, 28 oktober en 25 november. 
 De tolvrije dag duurt precies 24 uur en loopt van 00.00 tot 24.00 uur.

Hoe werkt het? 

Aan beide zijden van het Tolplein worden drie lanen beschikbaar gesteld. Van deze drie lanen staan de slagbomen de hele dag open. Het gaat om de lanen 2 en 3 voor automobilisten en motorrijders en laan 7 voor vrachtwagens. Als je met een t-tag passeert, wordt er niets afgeboekt. Let op: de maximale snelheid op het Tolplein is en blijft 30 km/u!

Aantal tolvrije passages

Sinds 2014 zijn er zes tolvrije dagen per jaar. In onderstaande tabel is te zien hoeveel passages er de afgelopen jaren op een tolvrije dag zijn geweest. In 2012 en 2013 waren er vier tolvrije dagen in plaats van zes. In 2012 passeerden in totaal  67.063 voertuigen op de tolvrije dagen, in 2013 waren dit er 61.746.

 

  2014 2015 2016 2017
Januari 15.765 16.055 15.199 17.698
Februari 16.874 17.819 16.994  16.496
Maart  /*April in 2017 19.415 18.794 20.199 22.192
September 19.392 18.496 21.543  
Oktober 18.477 19.807 20.155  
November 18.010 17.187 19.830   
Totaal 107.903 108.149 113.920   

* De tolvrije dagen in 2017 wijken iets af van het ritme dat werd aangehouden in eerdere jaren. De tolvrije dag op de laatste zaterdag van maart valt nu op 8 april. De tolvrije dag in september valt in 2017 eerder dan normaal: op 9 september. 

Hoe is het ontstaan?

Sinds 2012 heeft de Westerscheldetunnel een aantal tolvrije dagen per jaar. Met ingang van 2012 zijn de opcenten op de motorrijtuigenbelasting door de Provincie Zeeland verhoogd. Een deel van de meeropbrengst, namelijk € 2 mln, komt jaarlijks ten goede aan het verlagen van de toltarieven van de Westerscheldetunnel voor diverse doelgroepen:

 1. De t-tagabonnees
  De t-tagtarieven bleven in 2012 gelijk, wat ook doorwerkte in de daaropvolgende jaren.
 2. Veelgebruikers
  De korting werd verhoogd van circa 12,5% naar circa 20% (ten opzichte van het t-tagtarief) en de drempel om in aanmerking te komen voor de veelgebruikerskorting werd verlaagd van 200 naar 150 passages per jaar.
 3. Kleine vrachtwagens, bestelbussen en campers (categorie 3-voertuigen)
  Door de hoogtegrens van 2,50 meter te verhogen naar 3,00 meter valt een groot deel van deze doelgroepen nu in een goedkopere categorie.
 4. Motoren
  Bij passage langs de kassa geldt (ongeacht het betaalmiddel) het tarief van €2,50.
 5. (Zeeuwse) burgers
  Vier tot maximaal zes tolvrije dagen, afhankelijk van de kosten van de nieuwe maatregelen.
  In 2012 werden vier tolvrije dagen vastgesteld door de directie van de NV Westerscheldetunnel.
Actuele verkeersinformatie
Kaart van Zeeland
Status-kaart
Omleidng Antwerpen
Kompas