Tolvrije dagen

2018

In 2018 zijn er weer zes tolvrije dagen gepland. De Westerscheldetunnel is tolvrij op: 27 januari, 24 februari, 14 april, 8 september, 27 oktober en 24 november. Je kunt op deze dag van 00.00 tot 24.00 uur in beide richtingen door de tunnel rijden zonder tol te betalen.

Hoe werkt het? 

Aan beide kanten van het Tolplein zijn drie lanen beschikbaar. Voor automobilisten en motorrijders staan de slagbomen van lanen 2 en 3 de hele dag open. Voor vrachtwagens is dit laan 7.  Als je met een t-tag passeert, wordt er niets afgeboekt. Let op: de maximale snelheid op het Tolplein is en blijft 30 km/u!

Aantal tolvrije passages

Sinds 2014 zijn er zes tolvrije dagen per jaar. In onderstaande tabel is te zien hoeveel passages de afgelopen jaren op een tolvrije dag zijn geweest. In 2012 en 2013 waren er vier tolvrije dagen in plaats van zes. In 2012 passeerden in totaal  67.063 voertuigen op de tolvrije dagen, in 2013 waren dit er 61.746.

 

  2018 2017 2016 2015
Januari 17.093 17.698 15.199 16.055
Februari 16.969 16.496 16.994 17.819
Maart  /April in 2018 20.599 22.192 20.199 18.794
September 20.915 18.482 21.543 18.496
Oktober   20.757 20.155 19.807
November   19.736 19.830 17.187
Totaal   115.361 113.920 108.149


Hoe is het ontstaan?

Sinds 2012 heeft de Westerscheldetunnel een aantal tolvrije dagen per jaar. Met ingang van 2012 zijn de opcenten op de motorrijtuigenbelasting door de Provincie Zeeland verhoogd. Een deel van de meeropbrengst, zo'n € 2 miljoen, komt jaarlijks ten goede aan het verlagen van de toltarieven van de Westerscheldetunnel voor diverse doelgroepen:

 1. De t-tagabonnees
  De t-tagtarieven zijn sinds 2012 gelijk gebleven.
 2. Veelgebruikers
  De korting voor mensen die vaak gebruik maken van de tunnel is verhoogd van circa 12,5% naar circa 20% (ten opzichte van het t-tagtarief). Ook is de drempel om in aanmerking te komen voor de korting verlaagd van 200 naar 150 passages per jaar.
 3. Kleine vrachtwagens, bestelbussen en campers (categorie 3-voertuigen)
  Door de hoogtegrens van 2,50 meter te verhogen naar 3,00 meter valt een groot deel van deze doelgroepen nu in een goedkopere categorie.
 4. Motoren
  Bij passage langs de kassa geldt het tarief van €2,50, ongeacht het betaalmiddel. 
 5. (Zeeuwse) burgers
  Vier tot maximaal zes tolvrije dagen.
Actuele verkeersinformatie
Actuele verkeersinformatie
Kaart van Zeeland
Status-kaart
Omleidng Antwerpen
Kompas