Tolvrije dagen

2017

Dit jaar is er nog een tolvrije zaterdag voor de Westerscheldetunnel: 25 november. Je kunt op deze dag van 00.00 tot 24.00 uur in beide richtingen door de tunnel rijden zonder tol te betalen.

Hoe werkt het? 

Aan beide kanten van het Tolplein zijn drie lanen beschikbaar. Voor automobilisten en motorrijders staan de slagbomen van lanen 2 en 3 de hele dag open. Voor vrachtwagens is dit laan 7.  Als je met een t-tag passeert, wordt er niets afgeboekt. Let op: de maximale snelheid op het Tolplein is en blijft 30 km/u!

Aantal tolvrije passages

Sinds 2014 zijn er zes tolvrije dagen per jaar. In onderstaande tabel is te zien hoeveel passages de afgelopen jaren op een tolvrije dag zijn geweest. In 2012 en 2013 waren er vier tolvrije dagen in plaats van zes. In 2012 passeerden in totaal  67.063 voertuigen op de tolvrije dagen, in 2013 waren dit er 61.746.

 

  2014 2015 2016 2017
Januari 15.765 16.055 15.199 17.698
Februari 16.874 17.819 16.994  16.496
Maart  /April in 2017 19.415 18.794 20.199 22.192
September 19.392 18.496 21.543 18.482
Oktober 18.477 19.807 20.155 20.757
November 18.010 17.187 19.830  19.736
Totaal 107.903 108.149 113.920  115.361


Hoe is het ontstaan?

Sinds 2012 heeft de Westerscheldetunnel een aantal tolvrije dagen per jaar. Met ingang van 2012 zijn de opcenten op de motorrijtuigenbelasting door de Provincie Zeeland verhoogd. Een deel van de meeropbrengst, zo'n € 2 miljoen, komt jaarlijks ten goede aan het verlagen van de toltarieven van de Westerscheldetunnel voor diverse doelgroepen:

 1. De t-tagabonnees
  De t-tagtarieven zijn sinds 2012 gelijk gebleven.
 2. Veelgebruikers
  De korting voor mensen die vaak gebruik maken van de tunnel is verhoogd van circa 12,5% naar circa 20% (ten opzichte van het t-tagtarief). Ook is de drempel om in aanmerking te komen voor de korting verlaagd van 200 naar 150 passages per jaar.
 3. Kleine vrachtwagens, bestelbussen en campers (categorie 3-voertuigen)
  Door de hoogtegrens van 2,50 meter te verhogen naar 3,00 meter valt een groot deel van deze doelgroepen nu in een goedkopere categorie.
 4. Motoren
  Bij passage langs de kassa geldt het tarief van €2,50, ongeacht het betaalmiddel. 
 5. (Zeeuwse) burgers
  Vier tot maximaal zes tolvrije dagen.
Actuele verkeersinformatie
Kaart van Zeeland
Status-kaart
Omleidng Antwerpen
Kompas