Tolvrije dagen

2019

Gratis naar de andere kant van de Westerschelde? Bijvoorbeeld voor een familiebezoek of een dagje winkelen? Jaarlijks zijn er zes tolvrije dagen waarop iedereen de Westerscheldetunnel kan passeren zonder tol te betalen. In 2019 zijn de volgende zaterdagen tolvrij: 26 januari, 23 februari, 13 april, 14 september, 26 oktober en 23 november

Extra tolvrije dag

Bij uitzondering is er in 2019 een extra tolvrije dag op zaterdag 31 augustus. Op die dag wordt in Zeeland 75 jaar Slag om de Schelde herdacht.  

Hoe werkt het? 

Aan beide kanten van het Tolplein zijn drie lanen beschikbaar. Voor automobilisten en motorrijders staan de slagbomen van lanen 2 en 3 de hele dag open. Voor vrachtwagens is dit laan 7.  Als je met een t-tag passeert, wordt er niets afgeboekt. Let op: de maximale snelheid op het Tolplein is en blijft 30 km/u!

Aantal tolvrije passages

Sinds 2014 zijn er zes tolvrije dagen per jaar. In onderstaande tabel is te zien hoeveel passages de afgelopen jaren op een tolvrije dag zijn geweest. In 2012 en 2013 waren er vier tolvrije dagen in plaats van zes. In 2012 passeerden in totaal  67.063 voertuigen op de tolvrije dagen, in 2013 waren dit er 61.746.

 

  2019 2018 2017 2016
Januari 16.452 17.093 17.698 15.199
Februari 19.352 16.969 16.496 16.994
Maart  /April in 2018 20.093 20.599 22.192 20.199
Augustus in 2019 22.324      
September 20.028 20.915 18.482 21.543
Oktober   19.534 20.757 20.155
November   18.174 19.736 19.830
Totaal   113.284 115.361 113.920


Hoe is het ontstaan?

Sinds 2012 heeft de Westerscheldetunnel een aantal tolvrije dagen per jaar. Met ingang van 2012 zijn de opcenten op de motorrijtuigenbelasting door de Provincie Zeeland verhoogd. Een deel van de meeropbrengst, zo'n € 2 miljoen, komt jaarlijks ten goede aan het verlagen van de toltarieven van de Westerscheldetunnel voor diverse doelgroepen:

 1. De t-tagabonnees
  De t-tagtarieven zijn sinds 2012 gelijk gebleven.
 2. Veelgebruikers
  De korting voor mensen die vaak gebruik maken van de tunnel is verhoogd van circa 12,5% naar circa 20% (ten opzichte van het t-tagtarief). Ook is de drempel om in aanmerking te komen voor de korting verlaagd van 200 naar 150 passages per jaar.
 3. Kleine vrachtwagens, bestelbussen en campers (categorie 3-voertuigen)
  Door de hoogtegrens van 2,50 meter te verhogen naar 3,00 meter valt een groot deel van deze doelgroepen nu in een goedkopere categorie.
 4. Motoren
  Bij passage langs de kassa geldt het tarief van €2,50, ongeacht het betaalmiddel. 
 5. (Zeeuwse) burgers
  Vier tot maximaal zes tolvrije dagen.
Actuele verkeersinformatie
Your browser does not support SVG