Tarieven

Tarieven Westerscheldetunnel per enkele passage

 • Categorie 1

  Lengte ≤ 6 meter en hoogte ≤ 3 meter

  Voertuig Categorie 1
  Standaardtarief
  € 5,00
  t-tag ?
  € 3,80
  Veelgebruikerskorting ?
  € 3,05
 • Categorie 2

  Lengte > 6 meter en hoogte van voertuig ≤ 3 meter

  Voertuig Categorie 2
  Standaardtarief
  € 7,45
  t-tag ?
  € 5,70
  Veelgebruikerskorting ?
  € 4,55
 • Categorie 3

  Lengte ≤ 12 meter en hoogte > 3 meter

  Voertuig Categorie 3
  Standaardtarief
  € 18,20
  t-tag ?
  € 13,90
  Veelgebruikerskorting ?
  € 11,15
 • Categorie 4

  Lengte > 12 meter en hoogte > 3 meter

  Voertuig Categorie 4
  Standaardtarief
  € 25,00
  t-tag ?
  € 19,00
  Veelgebruikerskorting ?
  € 15,25
 • Categorie 5

  Motoren via kassa

  Voertuig Categorie 5
  Standaardtarief
  € 2,50
  t-tag ?
  € 2,50
  Veelgebruikerskorting ?
  € 2,00

Voordelige t-tag tarieven voor abonnees

Vaste klanten van de Westerscheldetunnel kunnen gebruikmaken van een t-tag: een elektronisch apparaat waarmee het verschuldigde bedrag automatisch wordt afgeboekt. Abonnees kunnen met een t-tag zonder te stoppen doorrijden bij de tolpoorten, 24 uur per dag. Bovendien geeft het een vaste korting op elke passage. Voor een t-tag abonnement ga naar www.movenience.nl

Voordeel vanaf 150 passages per jaar

Abonnees die vaker dan 150 keer per jaar met hun t-tag door de Westerscheldetunnel rijden, krijgen een veelgebruikerskorting. De veelgebruikerskorting betekent nog eens 20% extra korting op het t-tag tarief.

De veelgebruikerskorting:

 • geldt vanaf de 151ste passage
 • begint elk kalenderjaar weer op nul
 • wordt per passage verrekend
 • geldt per t-tag
 • geldt voor alle categorieën

Wat is bepalend voor de categorie van een voertuig?
De totale hoogte en lengte van het complete voertuig zijn bepalend voor de categorie-indeling. Spiegels, (schotel)antennes, aanhangers, lading, zwaailichten, koelsystemen en dergelijke worden meegerekend in de meting. Alleen fietsen op een dakdrager vallen buiten de meting. De hoogtegrens tussen de categorieën ligt bij 3 meter. De lengtegrens bij 6 en 12 meter.
Uitzondering hierop is categorie 5. Deze categorie is voor motorfietsen die via de kassa passeren. De motorrijder moet dan stoppen bij het kassahuisje.

Actuele verkeersinformatie
Kaart van Zeeland
Status-kaart
Omleidng Antwerpen
Kompas