Privacy

Via onze website www.westerscheldetunnel.nl verzamelen wij persoonsgegevens, en wordt er gebruik gemaakt van cookies. N.V. Westerscheldetunnel respecteert de privacy van de bezoekers van onze website, en acht een zorgvuldige omgang met uw gegevens van groot belang. De door ons verzamelde persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Dit in overeenstemming met de eisen die de privacywetgeving hieraan stelt.

 

Doeleinden van de gegevensverwerking

N.V. Westerscheldetunnel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

-          Het verlenen van toegang tot de website www.westerscheldetunnel.nl;

-          Het gebruik maken van functionaliteiten op onze website;

-          Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot onze dienstverlening;

-          Om contact met u op te nemen indien u hierom heeft verzocht;

-          Het beheren van klantrelaties en het communiceren over onze diensten of producten die u afneemt.

-          Gebruik van onze gratis app WST Verkeer.

 

N.V. Westerscheldetunnel zal de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet moeten of mogen doen.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken. Indien u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen door een e-mail te sturen naar info AT westerscheldetunnel DOT nl.

 

Wij verstrekken de door u verstrekte (persoons)gegevens niet aan andere partijen, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

 

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. 

 

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 

Aanpassen privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om onze privacyverklaring en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Actuele verkeersinformatie
Your browser does not support SVG