N.V. Westerscheldetunnel About WST
Stay informed Stay informed about the current traffic situation

Sporadisch krijgen we meldingen van passanten dat hun voertuig plotseling remt in één van onze tunnels. Sommige voertuigen met Adaptive Cruise Control (ACC) kunnen onverwachts reageren in de tunnel en daardoor een ongewenste noodstop maken. Dat kan tot gevaarlijke situaties leiden. Daarom hebben we na uitgebreid onderzoek besloten om waarschuwingsborden te plaatsen om de Adaptive Cruise Control uit te zetten bij het passeren van de tunnel. Daarmee willen we de veiligheid van onze passanten waarborgen.

Steeds meer autofabrikanten rusten hun voertuigen standaard uit met bestuurder ondersteunende systemen zoals Adaptive Cruise Control (ACC). De volwassenheid van deze systemen is nog in ontwikkeling. Fabrikanten raden aan om deze systemen onder bepaalde omstandigheden niet te gebruiken, onder andere in tunnels. Dit omdat de systemen onverwachts kunnen reageren en de bestuurder verrassen.

Vanuit de Onderzoeksraad voor de Veiligheid is onderzoek verricht naar de huidige werking van de systemen. Dit is vastgelegd in het rapport  “Wie stuurt? Verkeersveiligheid en automatisering in het wegverkeer”. Hoewel de huidige systemen overwegend tot een toenemende mate van veiligheid leiden, kunnen ze ook onbedoeld leiden tot verkeersonveilige situaties bij verkeerd gebruik of gebruik onder niet ideale omstandigheden.