Apparatuur

De Westerscheldetunnel is één van de veiligste tunnels in Europa. De tunnel bestaat uit twee afzonderlijke tunnelbuizen met elk twee rijstroken. Er is dus geen sprake van tegemoetkomend verkeer. De Westerscheldetunnel heeft onder andere onderstaande ingebouwde veiligheidsmiddelen.

Ventilatoren

Het koolmonoxidegehalte, de temperatuur en het zicht in de tunnel worden automatisch gemeten. Overschrijden de gemeten waarden de maximaal toegestane grens, bijvoorbeeld bij een verkeersopstopping, dan gaan de ventilatoren in de tunnel automatisch aan en verdrijven ze de uitlaatgassen. Bij brand blazen ze rook en gassen in de rijrichting weg. 

'Alarm-stap-uit’-borden

Bij incidenten, bijvoorbeeld een tunnelbrand, beslist de tunneloperator of automobilisten hun auto snel moeten verlaten en naar de andere tunnelbuis moeten. Zo ja, dan verschijnt op deze alarmborden het signaal 'Alarm-stap-uit'. Volg deze instructie altijd meteen op. 

Vluchtdeuren

In totaal heeft de Westerscheldetunnel 26 dwarsverbindingen, elke 250 meter één. In noodsituaties ontgrendelt de
tunneloperator de vluchtdeuren van de dwarsverbindingen, zodat je naar de andere tunnelbuis kunt vluchten. In elke dwarsverbinding is een intercom aanwezig, waarmee je direct met de operator kunt spreken. 

Camera's en omroepsysteem

Verkeersopstoppingen worden tijdig gesignaleerd door het detectiesysteem in het wegdek en camera's. Op basis daarvan kan de tunneloperator verkeersmaatregelen treffen. Via de matrixborden boven de weg kan hij maximumsnelheden instellen, rijstroken afsluiten en waarschuwen voor personen op de rijbaan. Bij incidenten kan hij de gebruikers via het omroepsysteem waarschuwen. 

Hulpposten

In de tunnel is om de 50 meter een hulppost. Open je zo'n hulppost, dan krijgt de tunneloperator in de controlekamer een signaal en treedt de camera bij de hulppost automatisch in werking. Via de intercom in de hulppost kun je direct met de tunneloperator spreken. Verder hangt er een schuimblusser en een brandslang.

Constante radio-ontvangst

In de tunnel is er constante radio-ontvangst. Hierdoor kun je bij incidenten via de radio berichten ontvangen van de tunneloperator. Dit kan op de volgende radiozenders. 

Actuele verkeersinformatie
Your browser does not support SVG