Missie

De N.V. Westerscheldetunnel is opgericht op 9 november 1998 met als opdracht het bouwen en exploiteren van de Westerscheldetunnel. De bouw is succesvol afgerond in 2003 en vanaf 14 maart 2003 draagt de N.V. Westerscheldetunnel de verantwoordelijkheid en zorg voor het beheer en onderhoud van de Westerscheldetunnel, het verkeers- en incidentenmanagement voor de tunnel en toeleidende wegen en de inning van tol. De N.V. Westerscheldetunnel is opgericht door de Nederlandse Staat en de Provincie Zeeland. Sinds 1 juli 2009 zijn de aandelen volledig in handen van de Provincie.

Missie

De missie van de N.V. Westerscheldetunnel is helder: ‘het streven naar optimale dienstverlening tegen zo laag mogelijke tarieven’. ‘Zo laag mogelijk’ wordt bepaald door de verplichtingen van de NV om in 2033 de tunnel te hebben afgeschreven en door de kosten van de exploitatie. “Daarbij speelt uiteraard het besef dat er ook minstens zoveel dividend uitbetaald moet worden, dat de Provincie Zeeland als aandeelhouder haar verplichtingen als gevolg van de aankoop van de aandelen en de bouw van de Sluiskiltunnel zal kunnen nakomen”, aldus Harald Schoenmakers, algemeen directeur.

Speerpunten

Om inhoud te kunnen geven aan de missie zijn een aantal speerpunten van beleid geformuleerd. Veiligheid heeft de hoogste prioriteit. Deze prioriteit richt zich zowel op de veiligheid van de klanten als op de veiligheid van de medewerkers. Ook streeft de N.V. Westerscheldetunnel naar een zo hoog mogelijke beschikbaarheid van het tracé. De Westerscheldetunnel en de toeleidende wegen vormen immers de slagader in de regionale verbinding tussen Zuid-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Daarnaast willen we dat klanten het 'tunnelen' positief ervaren. Dus veilig, snel en comfortabel naar de overkant!

Schoenmakers: “Het is mede aan onze werknemers om deze mooie woorden om te zetten in daden. Dat vergt kwaliteit in werk, maar ook de juiste mentaliteit. Dat kan alleen als de medewerkers tevreden zijn en met plezier hun werk doen. Onze bedrijfscultuur wordt gekenmerkt door teamspirit, openheid, besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid. Alle medewerkers zijn voor hun taak berekend. De NV richt zich op het zich verzekeren van voldoende en gekwalificeerd personeel. Daartoe dient een interessante werkomgeving te worden aangeboden in combinatie met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden.”

Meerwaarde

De N.V. Westerscheldetunnel beschikt over een unieke combinatie van kennis en ervaring door zowel actief te zijn (geweest) op het gebied van projectmanagement bij de bouw en onderhoud van infrastructuur als bij verkeersmanagement en het innen van tol bij een grote groep klanten. “Daarbij komt dat de NV een private organisatie is, die publieke infrastructuur exploiteert. En juist dat opereren op het scheidsvlak van publiek en privaat in de wereld van infrastructuur levert meerwaarde”, aldus de algemeen directeur.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen van de N.V. Westerscheldetunnel heeft een adviserende en toezichthoudende taak, waarbij de belangen van de vennootschap en de daarbij betrokken partijen voorop staan.

 

De samenstelling van de Raad van Commissarissen is als volgt:

drs. J. Koole  
In functie sinds 1 september 2019. Huidige zittingsperiode tot 25 september 2023.
mr. H.B. Hieltjes 
In functie sinds 1 januari 2018. Huidige zittingsperiode tot 1 januari 2022.
drs. ing. J.W. Hollestelle-van Rooijen (voorzitter)
In functie sinds 1 januari 2016. Huidige zittingsperiode tot 1 januari 2020.

De Raad van Commissarissen van links naar rechts: Judith Koole, Danny Hollestelle en Huub Hieltjes.
De Raad van Commissarissen van links naar rechts: Judith Koole, Danny Hollestelle en Huub Hieltjes.

 

Actuele verkeersinformatie
Your browser does not support SVG