Disclaimer

Toegang tot en gebruik van deze website van N.V. Westerscheldetunnel wordt beheerst door onderstaande disclaimer. Door gebruik van deze website, gaat je akkoord met al deze voorwaarden en mededelingen.

De informatie op deze site wordt geregeld aangevuld of aangepast. N.V. Westerscheldetunnel behoudt zich het recht voor om wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder verdere kennisgeving door te voeren. De op deze website getoonde informatie wordt door N.V. Westerscheldetunnel met voortdurende aandacht en zorg samengesteld. Niettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. N.V. Westerscheldetunnel is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie. N.V. Westerscheldetunnel aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Hoewel N.V. Westerscheldetunnel alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is zij niet aansprakelijk voor informatie of berichten die door gebruikers van de website via het internet worden verzonden.
 
Alle informatie op deze website is eigendom van N.V. Westerscheldetunnel, tenzij anders vermeld. Gegevens op deze website kunnen alleen worden gebruikt voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Niets van deze website mag gekopieerd, gepubliceerd, bewaard, gedistribueerd of anders geëxploiteerd worden voor commerciële doeleinden in welke vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming vooraf van N.V. Westerscheldetunnel.
 
N.V. Westerscheldetunnel garandeert op geen enkele wijze dat door haar verzonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Actuele verkeersinformatie
Your browser does not support SVG