Westerscheldetunnel steeds meer in trek bij vrachtverkeer

TERNEUZEN - Het was voorspeld. De invoering van tol voor vrachtwagens op Belgische wegen per 1 april zal tot extra groei van het vrachtverkeer door de Westerscheldetunnel leiden. Voor vrachtwagenbedrijven kan het immers voordeliger zijn door de tunnel te rijden, zeker als ze goederen van bijvoorbeeld Rotterdam naar Zeebrugge moeten transporteren.


Het vrachtverkeer door de Westerscheldetunnel is sinds 1 april inderdaad toegenomen en nog sterker dan het het aantal personenauto's. De algemene groei bedroeg van 1 april tot 1 oktober dit jaar zeker zes procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Het aandeel vrachtverkeer in het totale verkeersaanbod is gestegen van 7,2 naar 7,6 procent. Verhoudingsgewijs én absoluut rijden er dus meer vrachtauto's door de tunnel.


Ingo de Moor, woordvoerder van de NV Westerscheldetunnel, kan zich voorstellen dat dit iets te maken heeft met de tolheffing in België, maar er zijn meer redenen te bedenken. "De economie is aangetrokken. De wegen van en naar de tunnel zijn ook verbeterd, met de opening van de Sluiskiltunnel (mei vorig jaar) en de verdubbelde Sloeweg."


Met zekerheid durft De Moor niet één oorzaak voor het sterker toegenomen vrachtverkeer te geven. Breder onderzoek is daarvoor nodig. De provincie maakte juist gisteren bekend de komende tijd zo'n onderzoek uit te zullen voeren. Met 32 camera's worden op verschillende plaatsen in Zeeland - van de brug bij Tholen, de Zeelandbrug tot wegen aan de Belgische grens - de kentekens van alle auto's geregistreerd. Dat gebeurt vanaf komende zaterdag tot en met 14 oktober. Op snelheid wordt overigens niet gecontroleerd en de gegevens worden geanonimiseerd.


De provincie wil vooral meer inzicht krijgen in hoe vrachtverkeer zich in en om Zeeland beweegt. In 2012 is voor het laatst zo'n onderzoek gedaan. De metingen richten zich niet specifiek op de Westerscheldetunnel. De resultaten kunnen wel duidelijk maken of de tol in België invloed heeft, verwacht De Moor.


De toename van het aantal vrachtauto's betekent dat de Westerscheldetunnel heel wat meer inkomsten krijgt. Zonder T-tag kost een passage 25 euro, met T-tag 19 euro en met de veelgebruikerskorting 15,25 euro.


Actuele verkeersinformatie
Your browser does not support SVG