Toltarief Westerscheldetunnel voor vier jaar bevroren

MIDDELBURG - Het toltarief voor de Westerscheldetunnel wordt vier jaar lang bevroren. Een meerderheid van Provinciale Staten is het eens met dat voorstel van het dagelijks provinciebestuur. "We willen duidelijkheid geven aan de gebruiker van de tunnel", zei gedeputeerde Harry van der Maas vrijdagochtend in de Statenvergadering. "De tunnel doet het goed, laten we dan de huidige gebruiker van de tunnel daarvan laten profiteren."


Wat de gedeputeerde betreft verstomt daarmee voor vier jaar de discussie over het eerder tolvrij maken van de tunnel. "Laten we niet aan wensdenken doen, de prognoses zijn mooi, maar het geld moet nog wel verdiend worden. Over vier jaar zijn we dichter bij 2033. Dat is het moment om er weer over te praten." Alle fracties stemden met het voorstel in.


De PVV kreeg nog wel de toezegging dat het provinciebestuur zich in Den Haag sterk gaat maken voor het idee om de tunnel in eigen beheer te nemen. Dan zou de provincie zelf leges heffen en vervalt de BTW op de tol. Dat kan de gebruiker een flink voordeel opleveren. Alleen lijkt het niet logisch dat voor de kamerverkiezingen van maart daar in Den Haag serieus werk van wordt gemaakt. Bovendien moet daarvoor de Tunnelwet worden veranderd. Dat kan alleen de Tweede Kamer. Mocht er de komende vier jaar zicht op zijn dat de BTW-heffing eraf kan, dan wil de provincie wel afwijken van het beleid dat nu voor vier jaar vastligt, aldus Van der Maas.


Actuele verkeersinformatie
Your browser does not support SVG