Toename verkeer door Westerscheldetunnel

Om de vier jaar vindt er een grootschalig kentekenonderzoek plaats naar de verkeersstromen door Zeeland. Onlangs is dit onderzoek samen met Rijkswaterstaat en de N.V. Westerscheldetunnel uitgevoerd.Ā Belangrijkste conclusies zijn dat het verkeer op de hoofdwegen zoals A58, N62 en N61 de laatste jaren sterk is toegenomen. Het verkeer richting Oosterschelde en Grevelingen is juist iets afgenomen. Het doorgaande verkeer zonder herkomst of bestemming in Zeeland blijft erg beperkt. Het vrachtverkeer van en naar BelgiĆ« is ten opzichte van het vorige onderzoek in 2012 toegenomen.


Westerscheldetunnel

Behalve naar het doorgaande vrachtverkeer is ook gekeken naar herkomst en bestemming van verkeer in de Westerscheldetunnel. Een belangrijke conclusie is ook dat de Westerscheldetunnel voor personenauto's vooral het karakter heeft van een regionale verbinding. Voor vrachtverkeer heeft de tunnel een meer (inter)nationaal karakter. Wat verder opvalt is de toename van het verkeer door de Westerscheldetunnel met 32% op werkdagen en op weekdagen is dit 27%.


Actuele verkeersinformatie
Your browser does not support SVG