Provinciale Staten nemen besluit over referendum

MIDDELBURG – D66 vindt dat Zeeuwse kiezers meer betrokken moeten worden bij controversiële besluiten. Daarom heeft de partij een voorstel ingediend om tegelijk met de Statenverkiezingen van maart volgend jaar een provinciaal referendum te houden. Provinciale Staten nemen morgen een besluit over het voorstel van D66.


Controversieel
D66 ziet het referendum als een aanvulling op de democratie. Fractievoorzitter Alex Hijgenaar: "Nu mogen mensen eens in de vier jaar naar de stembus om op een partij te stemmen. Wij willen dat ze zich dan ook uitspreken over controversiële Zeeuwse kwesties.” Hij stelt dat de politiek veel betere besluiten kan nemen als de mening van de bevolking bekend is.

Tolvrij
De partij wil de mening peilen van de kiezers over het tolvrij maken van de Westerscheldetunnel, het aanleggen van nieuwe natuur, gemeentelijke herindeling en het verder uitdiepen van de Westerschelde.

Uniek
Volgens bestuurskundige Koen van der Krieken van de Universiteit van Tilburg is het voor het eerst in Nederland dat er een voorstel voor een provinciaal referendum ligt. Van der Krieken: “Dit is uniek, al vraag ik me wel af of de onderwerpen die D66 voorstelt allemaal even geschikt zijn voor een referendum.“

Geschikt
Volgens Van der Krieken zijn het verdiepen van de Westerschelde en gemeentelijke herindeling onderwerpen waar de provincie niet over gaat. Het aanleggen van nieuwe natuur en het tolvrij maken van de Westerscheldetunnel vindt hij wel geschikte onderwerpen voor een provinciaal referendum.

Volksraadplegingen
Van der Krieken is bezig met een proefschrift over alle referenda in Nederland sinds 1906. Tot nu toe zijn er in Zeeland twee keer volksraadplegingen gehouden over lokale onderwerpen. In 1987 mocht de bevolking van de voormalige gemeente Hontenisse zich uitspreken over de bouw van een sporthal in Kloosterzande. En in 2006 mochten Middelburgers aangeven waar zij vonden dat het nieuwe theater moest komen.

Opkomst
D66-fractievoorzitter Alex Hijgenaar denkt dat de opkomst bij de verkiezingen een stuk hoger zal zijn als er tegelijk een referendum wordt gehouden. “Ik ga ervan uit dat de opkomst dan ongeveer 66 procent zal zijn. Dat zou dan meteen de hoogste opkomst bij provinciale verkiezingen zijn van heel Nederland”. Bij de laatste verkiezingen van Provinciale Staten kwam iets meer dan vijftig procent van de kiesgerechtigden naar de stembus.


Bekijk het interview met fractievoorzitter D66 Alex Hijgenaar hier.


Actuele verkeersinformatie
Your browser does not support SVG