Werkzaamheden op- en afritten Assenburgweg

Woensdag 28 november vinden er tussen 9.00 en 15.00 uur werkzaamheden plaats aan de lichtmasten aan de op- en afritten van de Assenburgweg. Verkeer tussen het Sloegebied en Tolplein kan tijdelijk worden omgeleid via de Sloeweg en Nieuwdorp.


Actuele verkeersinformatie
Actuele verkeersinformatie
Kaart van Zeeland
Status-kaart
Omleidng Antwerpen
Kompas