Gratis WiFi op Tolplein

Passanten kunnen op het Tolplein van de Westerscheldetunnel gebruik maken van een gratis draadloze internetverbinding. Tijdens het wachten op bus of carpoolafspraak kunt u kosteloos internetten op laptop, tablet of smartphone.

De WiFi-antenne is bevestigd aan de oostkant van het Tolplein bij het glazen bushokje. Daar is de WiFi-ontvangst dan ook het sterkst.


Actuele verkeersinformatie
Actuele verkeersinformatie
Kaart van Zeeland
Status-kaart
Omleidng Antwerpen
Kompas