Verdubbeling Westerscheldetunnelweg is klaar

Vanmiddag werd in Zeeuws-Vlaanderen het laatste deel van de verdubbelde Westerscheldetunnelweg officieel opgeleverd. Gedeputeerde Kees van Beveren opende bij de tunnelinrit in Terneuzen door het oplaten van een aantal ballonnen symbolisch de verdubbelde weg. Ondanks de slechte weersomstandigheden slaagde aannemer H4A erin om het project op tijd tot een goed einde te brengen.

De N.V. Westerscheldetunnel is klaar voor de toekomst. “Met de voltooide verdubbeling van ‘ons’ stukje N62 hebben we succesvol het voortouw genomen in de complete opwaardering van de Zeeuwse N62. Onze verdubbelde tunnelweg sluit straks mooi aan op de verdubbelde Sloeweg en de toeleidende weg naar de Sluiskiltunnel. Ondanks de onzekerheden over andere infrastructurele projecten in de regio hebben wij, als private wegbeheerder, al in 2007 onze nek uitgestoken en zijn we aan de slag gegaan. En met het gewenste resutaat.”, aldus Harald Schoenmakers, algemeen directeur van de N.V. Westerscheldetunnel.

Betere doorstroming
De verdubbeling van de weg was noodzakelijk. Niet alleen om de weg mooier, ruimer en veiliger te maken. Ook de verkeersdrukte vroeg er om. Inmiddels maken gemiddeld bijna 16.000 voertuigen per etmaal gebruik van de tunnelweg, en de verwachting is een groei van 2% per jaar. Met deze investering wordt daar tijdig op ingespeeld. De verdubbelde N62 zorgt voor een betere doorstroming tussen de industriehavens van Zeeland: Vlissingen en Terneuzen. Dit versterkt de marktpositie van deze havens, waarvoor een goede verbinding met het achterland van groot belang is.

Veilig
Ondanks de strenge winters en de lastige verkeerstechnische omstandigheden is de verdubbeling van de Westerscheldetunnelweg op tijd en binnen budget voltooid. Met zo min mogelijk overlast voor de tunnelgebruiker en op een veilige manier. De Westerscheldetunnel is klaar voor de komende 20 jaar.


Actuele verkeersinformatie
Your browser does not support SVG